• Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego

  Lp Nazwisko Imię   Rejon Szkoła 1 Karłowski Michał   1 Gimnazjum Publiczne nr 2 ul. 29 Listopada nr 7 86-050 Solec Kujawski 2 Kosela Kamila Weronika   4 Gimnazjum nr1 im. Ks .Stefana Wyszyńskiego ul Wolności 11, 87-200 Wąbrzeźno  3 Kumor Martyna Kaja   2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie ul. Włocławska13; 87-704 Bądkowo 4 Strzyżewska Zofia   1 Szkoła Podstawowa w Mycielewie Mycielewo 6  89-240 Kcynia 5 Olszewska Oliwia   1 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Bydgoszczy ul. Nowogrodzka 3  85-208 Bydgoszcz 6 Deptulski Igor Artur   2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie ul. Włocławska13; 87-704 Bądkowo 7 Wolentarski Tomasz   4 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Droga Mazurska…

 • Termin i miejsce uroczystej gali

  Zapraszamy na uroczystą galę wręczenia dyplomów, nagród i podziękowań w VI edycji konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach 12 kwietnia 2018 r. na godz. 12.00 do Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

 • Patronat

  Organizator:   Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku Współorganizatorzy:   Civitas Christiana Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Toruńskie Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Zgromadzenie Św. Michała Archanioła Patronat honorowy: Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy    Miasto Toruń Miasto Bydgoszcz Miasto Inowrocław Miasto Włocławek NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz Urząd Miejski w Grudziądzu Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej        

 • Wyniki

  ETAP TERMIN GODZINA FORMA MIEJSCE etap I –szkolny 7 grudnia 2017(czwartek) 12:00 pisemny(60 minut)   szkoła uczestnika etap II – rejonowy 1 lutego 2018(czwartek) 12:00  pisemny (90 minut) w rejonach według załącznika nr 1         do niniejszego regulaminu etap III – wojewódzki  1 marca 2018(czwartek)  12.00    pisemny (90 minut) Urząd MarszałkowskiWoj. Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2 87 – 100 Toruń wręczenie nagród 21 marca 2018(środa) 12.00  gala wręczenia nagród Centrum Edukacji Młodzieży                    im. ks. J. Popiełuszki,    ul. ks. B. Markiewicza 1087-134 Górsk

 • Literatura

  NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM  I WOJEWÓDZKIM Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej z historii, wos, języka polskiego  i geografii w szkole podstawowej i gimnazjum oraz programie nauczania religii w tych typach szkół w zakresie merytorycznym dotyczącym życia św. S. Faustyny Kowalskiej, misji Bożego Miłosierdzia i kultu na tle historii Polski.   Dodatkowo na: ETAP I Lektura obowiązkowa: Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” zeszyt pierwszy dostępny też w wersji elektronicznej: https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/ Wybrane informacje znajdujące się na stronie: https://www.faustyna.pl/zmbm/ biografia św. s. Faustyny: https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/ kalendarium:  https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/   ETAP II Literatura z I etapu oraz: Święta…

 • Regulamin

  REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO O WIELKICH POLAKACH z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” – Św. s. Faustyna Kowalska – życie, misja Miłosierdzia Bożego i kult na tle historii Polski dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018 organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim   Rozdział 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE   Organizacja i przebieg konkursu   Celem konkursu jest: 1) wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko – pomorskim; 2) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie w nich twórczego myślenia; 3)  rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; 4)  promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół; 5)  motywowanie…

 • Załączniki

  Wykaz załączników: Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku Załącznik nr 3 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej Załącznik nr 4 Protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej Załącznik nr 4 a do załącznika nr 4 Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym Załącznik nr 5 Protokół posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej Załącznik nr 5 a do załącznika nr 5 Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym Załącznik nr 6 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej Załącznik nr 6a do załącznika nr 6 Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim Załącznik nr 7 Lista laureatów Wojewódzkiego konkursu Załącznik nr…

 • Wyniki II Etap Konkursu Wiedzy

  Wyniki komisjami rejonowymi: Rejon 1 LP NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA PUNKTY SZKOŁA 1. Karłowski Michał   94 Gimnazjum Publiczne nr 2 ul. 29 Listopada nr 7 86-050 Solec Kujawski 2. Brągiel Filip 93 Gimnazjum im. Jana Pawła w Kowalewie (Zespół Szkół w Kowalewie), ul. Szkolna 5  89-200 Szubin 3. Strzyżewska Zofia 93 Zespół Szkół w Mycielewie 89-240 Kcynia            4. Stróżyk Kaja 92 Zespół Szkół w Mycielewie 89-240 Kcynia                       5. Rudzka Julia 89 Gimnazjum im. Jana Pawła w Kowalewie (Zespół Szkół w Kowalewie),ul. Szkolna 5  89-200 Szubin 6. Kmieć Kamil 86 Gimnazjum nr 1 im. Sędziwoja z Szubina w Szubinie ul. Św. Marcina 11    89-200 Szubin 7. Świstek Maria Ewa 86…

 • Wyniki III Etapu Konkursu Wiedzy

  Finał konkursu (alfabetycznie) Lp. Nazwisko (nazwiska) ucznia Imię (imiona) ucznia rejon/powiat Liczba punktów 1 Kosela Kamila Weronika rejon 4 123 2 Lewandowska Aleksandra rejon 3 118 3 Karłowski Michał rejon 1 117 4 Matuszewska Natalia rejon 6 110 5 Pikulska Aleksandra rejon 3 108 6 Kaniewska Agata rejon 3 106 7 Chojnowski Antoni Adam rejon 2 106 8 Olszewska Oliwia rejon 1 105 9 Wolentarski Tomasz rejon 4 104 10 Sucharski Jakub Bartłomiej rejon 6 104 11 Sikorski Piotr rejon 3 102 12 Kumor Martyna Kaja rejon 2 102 13 Strzyżewska Zofia rejon 1 98 14 Świercz Angelika rejon 2 97 15 Konopka Bartłomiej rejon 3 96 16 Deptulski Igor…