Strona główna

Inicjatorem obchodów był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki poprzez Urząd Marszałkowski przy udziale Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża w Górsku.

Dnia 7 listopada 2020 o godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Górsku odbyła się Msza św. z okazji 100. rocznicy urodzin Marianny Popiełuszko. Mszę Sprawowali Proboszcz ks. Stanisław Kuś i Dyrektor ks. Sylwester Szwajca modląc się w intencji Ojczyzny i naszych rodzin aby uczcić pamięć matki bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 100 rocznicę jej urodzin. Nasze świętowanie ubogacili artyści Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy: Kwartet Paderewskiego i soliści: Katarzyna Jaracz – sopran, Krzysztof Zimny – tenor, Mirosław Kulczyński – obój, Rafał Tworek – organy oraz konferansjer Maciej Puto.
Tę podniosłą uroczystość zwieńczył swoim podziękowaniem dyrektor CEM w Górsku w takich słowach:
Pokolenia Polaków, którzy odchodzą spośród nas pozostawiają nam piękny wzór miłości do Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka i całego dziedzictwa, któremu na Imię Polska. Do wierności i pielęgnowania naszej narodowej tożsamości zachęcał nas św. Jan Paweł II w pięknych słowach: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię ‚Polska’, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym (…) abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy” Pani Marianna Popiełuszko jest honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego, jest też patronką Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, które prowadzone przez księży ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła jest żywym pomnikiem wielkich bohaterów, jak Pani Marianna. Ona jest dla nas tym skarbem, który mocno emanuje dobrem na innych. Urzekająca w prostocie, wielka w dobroci, w codzienności prostolinijna i szczera, w swym życiu zawsze gotowa do ofiary dla Boga Ojczyzny i drugiego człowieka. Najpiękniejszym owocem jej życia i miłości jest syn męczennik bł. ks. Jerzy. Dziękujemy Pani Mariannie Popiełuszko za jej matczyne kochające serce. Dzisiejsza uroczystość 100 rocznicy jej urodzin, jest wyrazem wdzięczności i szacunku dla jej szlachetnej i pokornej gotowości przyjęcia każdej woli Boga. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie dzisiejszego świętowania.  Obecnemu z nami Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu i wszystkim pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za kultywowanie pamięci i ukazywanie ludzi, którzy wnoszą nieoceniony wkład  budowanie naszej tożsamości narodowej. Na ręce Pana Przemysława Przybylskiego Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w ubogacenie naszej uroczystości. Diakonowi prof. dr hab. Waldemarowi Rozynkowskiemu  za refleksję nad Bożym Słowem i ukazanie bogactwa osobowości bohaterki dzisiejszej uroczystości, służbie liturgicznej ołtarza, harcerzom na ręce druha Jurka Rębacza oraz artystom, dzięki którym nasza uroczystość miała charakter niezwykle podniosły. Gościliśmy Kwartet Paderewskiego i solistów. Dziękujemy Telewizji TVP Bydgoszcz i firmie ATT Audiotechnika z Torunia za przekaz medialny naszej uroczystości. Dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami w modlitwie przez łącza internetowe. Boże błogosławieństwo niech nas wszystkich umacnia w ciągłym zmaganiu się z trudnymi doświadczeniami życia, byśmy szanowali wartości chrześcijańskie, nasze narodowe tradycje i kulturę i byśmy potrafili zaszczepić młode pokolenia miłością do tego dobra z którego wyrastamy i które jest gwarancją naszego przetrwania i rozwoju. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko niech nas wspiera byśmy w codzienności życia zawsze potrafili urzeczywistniać zwycięstwo dobra nad złem.
ks. Sylwester Szwajca
Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku
Na zakończenie główny celebrans udzielił wszystkim błogosławieństwa i w intencji Ojczyzny został odśpiewany hymn „Boże coś Polskę”.Dnia 19 października 2020 r. w ramach Obchodów 36. Rocznicy uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki w towarzystwie harcerzy i księży złożył kwiaty w miejscu upamiętniającym porwanie.

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach

Dnia 24 czerwca odbyło się Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego pn. św. Jan Paweł II na tle historii Polski XX i XXI wieku.Podsumowanie rozpoczęło się od przedstawienia historii Konkursu i przywitania gości.Głos zabrał Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku ks. Józef Ślusarczyk, Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Łukasz Walusiak.Kolejnym punktem programu była część na którą czekali najważniejsi goście LAUREACI – wręczenie Zaświadczeń Dyplomów, Podziękowań i Nagród Uczestnikom oraz Osobom zaangażowanym w organizację. W tegorocznej edycji Konkursu Laureatami zostało 21 Uczestników, a udział wzięło 682 osoby.
Zwycięzcami zostali:
I – Stanisław Karol Kołodziejczak
II – Anna Domańska
III – Piotr Tomaszewski
Gościem Specjalnym tego wydarzenia był br. Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, kierowca św. Jana Pawła II. Brat Marian opowiedział o swoich relacjach z Janem Pawłem II oraz przedstawił swoją książkę pt. „Winowajca” wydaną na zlecenie Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.Na zakończenie wydarzenia wjechał Tort i wszyscy odśpiewali Sto lat dla Brata Mariana z okazji 50 lat w Służbie Bogu i Ojczyźnie.
Dziękujemy wszystkim obecnym i nieobecnym współorganizatorom oraz sponsorom:
Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zgromadzenie św. Michała Archanioła
Instytut Pamięci Narodowej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
Mat-Bud Civitas Christiana
Jacek Rutkowski
Sławomir Baliński
NSZZ Solidarność Region Bydgoski
NSZZ Solidarność Region Toruńsko-Włocławski
Miasto Toruń
Miasto Bydgoszcz

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku wydała
Zestaw albumów o Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, seria limitowana, 12 tomów lipiec 2019

1. Album o Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku tom 1/12

2. Muzeum multimedialne o ks. J. Popiełuszce w Górski tom 2/12

3. Muzeum Regionalne w Górsku tom 3/12

4. Kawiarenka patriotyczna w CEM w Górsku tom 4/12

5. Sala dydaktyczna im. św. Jana Pawła II i Wielkich Polaków w Górsku tom 5/12

6. Sala dydaktyczna im Marianny Popiełuszko w Górsku tom 6/12

7. Świetlica środowiskowa – Oratorium w CEM w Górsku tom 7/12

8. Medaliony Wielkich Polaków w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku tom 8/12

9. Ks. Jerzy Popiełuszko w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku tom 9/12

10. Budowa Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku tom 10/12

11. Działalność Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku tom 11/12

12. Malarstwo w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku Bogdana Rafała Ziółkowskiego tom 12/12

13. Sympozja naukowe i Roczniki księdza Jerzego tom 13

14. Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach tom 14

15. Międzynarodowy Program Edukacyjny dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II tom 15

Zebrał i opracował Zespół: Karolina Żbikowska, Bogusław Ziółkowski, ks. dr Paweł Nowogórski,
Grafika i skład: Karolina Żbikowska, Foto: CEM archiwum,
Wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku