Strona główna


Dnia 19 października 2020 r. w ramach Obchodów 36. Rocznicy uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki w towarzystwie harcerzy i księży złożył kwiaty w miejscu upamiętniającym porwanie.

 

Literatura:

Etap I – szkolny
Literatura obowiązkowa:
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981), tekst Jan Żaryn, Broszura z serii: Patroni naszych ulic, IPN, Warszawa 2015. [pdf]
Etap II – regionalny
Literatura z I etapu oraz:
– Żaryn J., Aresztowanie Prymasa Polski- okoliczności, przebieg, konsekwencje (1953-1956), Studia Prymasowskie, t. 1, 2007, s. 47-69. [pdf]
– Rozynkowski W., Związki Prymasa Stefana Wyszyńskiego z obszarem województwa kujawsko-pomorskiego, w: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. A. Radzimiński, Toruń 2017, s. 541- 553, 602-604. [pdf]
Etap III – wojewódzki
Literatura z I i II etapu oraz:
– Wyszyński S., Zapiski więzienne, Warszawa 1995. [pdf]

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach

Dnia 24 czerwca odbyło się Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego pn. św. Jan Paweł II na tle historii Polski XX i XXI wieku.Podsumowanie rozpoczęło się od przedstawienia historii Konkursu i przywitania gości.Głos zabrał Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku ks. Józef Ślusarczyk, Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Łukasz Walusiak.Kolejnym punktem programu była część na którą czekali najważniejsi goście LAUREACI – wręczenie Zaświadczeń Dyplomów, Podziękowań i Nagród Uczestnikom oraz Osobom zaangażowanym w organizację. W tegorocznej edycji Konkursu Laureatami zostało 21 Uczestników, a udział wzięło 682 osoby.
Zwycięzcami zostali:
I – Stanisław Karol Kołodziejczak
II – Anna Domańska
III – Piotr Tomaszewski
Gościem Specjalnym tego wydarzenia był br. Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, kierowca św. Jana Pawła II. Brat Marian opowiedział o swoich relacjach z Janem Pawłem II oraz przedstawił swoją książkę pt. „Winowajca” wydaną na zlecenie Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.Na zakończenie wydarzenia wjechał Tort i wszyscy odśpiewali Sto lat dla Brata Mariana z okazji 50 lat w Służbie Bogu i Ojczyźnie.
Dziękujemy wszystkim obecnym i nieobecnym współorganizatorom oraz sponsorom:
Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Zgromadzenie św. Michała Archanioła
Instytut Pamięci Narodowej
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
Mat-Bud Civitas Christiana
Jacek Rutkowski
Sławomir Baliński
NSZZ Solidarność Region Bydgoski
NSZZ Solidarność Region Toruńsko-Włocławski
Miasto Toruń
Miasto Bydgoszcz

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku wydała
Zestaw albumów o Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, seria limitowana, 12 tomów lipiec 2019

1. Album o Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku tom 1/12

2. Muzeum multimedialne o ks. J. Popiełuszce w Górski tom 2/12

3. Muzeum Regionalne w Górsku tom 3/12

4. Kawiarenka patriotyczna w CEM w Górsku tom 4/12

5. Sala dydaktyczna im. św. Jana Pawła II i Wielkich Polaków w Górsku tom 5/12

6. Sala dydaktyczna im Marianny Popiełuszko w Górsku tom 6/12

7. Świetlica środowiskowa – Oratorium w CEM w Górsku tom 7/12

8. Medaliony Wielkich Polaków w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku tom 8/12

9. Ks. Jerzy Popiełuszko w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku tom 9/12

10. Budowa Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku tom 10/12

11. Działalność Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku tom 11/12

12. Malarstwo w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku Bogdana Rafała Ziółkowskiego tom 12/12

13. Sympozja naukowe i Roczniki księdza Jerzego tom 13

14. Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach tom 14

15. Międzynarodowy Program Edukacyjny dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II tom 15

Zebrał i opracował Zespół: Karolina Żbikowska, Bogusław Ziółkowski, ks. dr Paweł Nowogórski,
Grafika i skład: Karolina Żbikowska, Foto: CEM archiwum,
Wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku