Strona główna

Warsztaty teatralne
"Lato w teatrze Górsk 2022"

Z uwagi na zbyt małą liczbę osób, które pomimo wydłużania procesu rekrutacji, wyraziły chęć udziału w projekcie „Lato w Teatrze,” wspólnie z dyrekcją Teatru im. Wilama Horzycy podjęliśmy decyzję o odwołaniu zaplanowanej na ten rok edycji projektu. Brak odpowiedniej liczby osób nie gwarantuje bowiem realizacji podstawowych celów warsztatów, z których najważniejszym jest przygotowanie i prezentacja przedstawienia teatralnego. Warsztaty odbędą się w przyszłym roku w okresie ferii zimowych lub zgodnie z ideą zapisaną w nazwie projektu w okresie wakacji. Niewykluczone, że miejscem spotkań będzie scena teatru w Toruniu. Zdając sobie sprawę, że dla osób, które zgłosiły się do projektu nasza decyzja może być pewnym zawodem, chcielibyśmy zaprosić je do współpracy przy pomyśle stworzenia w CEM koła teatralnego, które mogłoby rozpocząć działalność oo września tego roku. Zachęcamy również do śledzenia oferty CEM, którą w najbliższym czasie nieco zmodyfikujemy by wypełnić lukę po warsztatach teatralnych.