Uncategorized

2023

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

24-26 listopada 2023

W Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku odbyły się XIX Ogólnopolskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne w 39. Rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Przez trzy dni uczestnicy ćwiczyli pod okiem dyrygentów, a zwieńczeniem warsztatów był koncert w wykonaniu chóru oraz kwartetu smyczkowego pod przewodnictwem Piotra Pałki, Rafała Maciejewskiego, Pawła Bębenka, Bartłomieja Kalinki i Kacpra Kamińskiego.

22 października 2023

W sali kinowo-teatralnej znajdującej się w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku odbyła się promocja książki pt. „Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Sztuka i historia” wraz z sympozjum naukowym pt. „Z dziejów kościoła w Górsku 1613-2023”. Wydarzenie rozpoczął od krótkiego wprowadzenia i przywitał przybyłych gości Dyrektor CEM ks. Maksymilian Wójtowicz, następnie przemówili Marcin Swaczyna – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, Leszek Przybylski – Radca Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła oraz Inspektor ds. Wychowania Dzieci i Młodzieży, Mariusz Kałużny – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przemysław Przybylski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnym punktem programu były wykłady: prof. Krzysztof Mikulski – „Fundatorzy przebudowy kościoła: Heirich i Marianna Prochnau”, Andrzej Walczyński – „Z dziejów parafii ewangelickiej w Górsku”, dr Michał Targowski –– „Parafianie z Górska w XVII i XVIII wieku”, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Górksu po roku 1945”, dr hab. Piotr Biernacki – „W dawnej przestrzeni liturgicznej świątyni protestanckiej”, dr Sławomir Cendrowski – „Dzieje artystyczne kościoła w Górsku”, dr Liliana Lewandowska – Inskrypcje z górskiego kościoła oraz ich znaczenie, dr Anna Maria Lepacka – „Niebiańska łąka kwietna na stropie w Górsku”. Na zakończenie głos zabrał Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku.

20 października 2023

W Centrum Edukacji Młodzieży gościliśmy grupę osób z zespołem Downa działającą w teatrze „Czy TAK, czy NIE?”, która działa przy Fundacji „Dorotkowo” w Toruniu. Teatr wystawił spektakl „Klub Cierpliwych”. Bohaterkami spektaklu są dwie siostry o różnych charakterach: Mia i Pia. Są córkami Krawca, który sprawia wrażenie, jakby nie radził sobie z ich wychowaniem. Mamy w sztuce konflikt, który nie pasuje postaciom, więc go rozwiązują, tak dobrze, jak potrafią, takimi sposobami jakie znają. W spektaklu udział wzięły Przedszkolaki z Przedszkola w Złejwsi Małej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

19 października 2023

Tego dnia jak co roku Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku zorganizowało obchody 39. Rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Obchody rozpoczęły się pod pomnikiem upamiętniającym porwanie ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Maksymilian Wójtowicz Dyrektor CEM przywitał wszystkich przybyłych, a następnie przemówił Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty oraz znicze, następnie ks. Stanisław Kuś poprowadził koronkę do Miłosierdzia Bożego. Kolejnym punktem programu była uroczysta Msza św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, w trakcie której upamiętniono zmarłego męczeńską śmiercią bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Misterium Męki Pańskiej „Via Dolorosa” w wykonaniu Filharmonii Pomorskiej.

18 października 2023

W sali kinowo-teatralnej znajdującej się w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku odbyła się promocja książki pt. „Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Sztuka i historia” wraz z sympozjum naukowym pt. „Z dziejów kościoła w Górsku 1613-2023”. Wydarzenie rozpoczął od krótkiego wprowadzenia i przywitał przybyłych gości Dyrektor CEM ks. Maksymilian Wójtowicz, następnie przemówili Marcin Swaczyna – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, Leszek Przybylski – Radca Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła oraz Inspektor ds. Wychowania Dzieci i Młodzieży, Mariusz Kałużny – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przemysław Przybylski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnym punktem programu były wykłady: prof. Krzysztof Mikulski – „Fundatorzy przebudowy kościoła: Heirich i Marianna Prochnau”, Andrzej Walczyński – „Z dziejów parafii ewangelickiej w Górsku”, dr Michał Targowski –– „Parafianie z Górska w XVII i XVIII wieku”, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Górksu po roku 1945”, dr hab. Piotr Biernacki – „W dawnej przestrzeni liturgicznej świątyni protestanckiej”, dr Sławomir Cendrowski – „Dzieje artystyczne kościoła w Górsku”, dr Liliana Lewandowska – Inskrypcje z górskiego kościoła oraz ich znaczenie, dr Anna Maria Lepacka – „Niebiańska łąka kwietna na stropie w Górsku”. Na zakończenie głos zabrał Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku.

1 października 2023

Przy Centrum Edukacji Młodzieży stanął autobus Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, gdzie można było oddać krew.
Tego dnia odbył się także 31. Bieg Sztafetowy i 8. Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  Na rozpoczęcie organizatorzy oraz drużyny wzięły udział we Mszy św. w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty przed obeliskiem bł. ks. Jerzego, następnie proboszcz parafii ŚPBM pobłogosławił uczestników i wykonał komendę startu. Bieg zakończył się w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Organizatorami Biegu jest Ruch Światło-Życie, NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski oraz Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy.

24 września 2023

Pierwsza niedziela tegorocznej jesieni przeminęła w CEM na Pikniku Rodzinnym z Janem Pawłem II. Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy św. Pod przewodnictwem Asystenta Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Krzysztofa Poświaty. Piknik rozpoczął Ks. Maksymilian Wójtowicz – Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży wraz gośćmi w osobach: Przemysław Przybylski – Pełnomocnik Wojewody ds. Jednostek Samorządu Terytorialnego, Marcin Swaczyna – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka oraz ks. Krzysztof Poświata przywitał wszystkich przybyłych. Następnie rozpoczęliśmy zabawę: tańce z animatorkami ze Smile Events, dmuchańce,  gry i zabawy sportowe na boisku zorganizowane przez GKS Górsk i wiele innych. Można było zajrzeć do namiotu 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Bryg. Elżbiety Zawackiej, PS/ „Zo”, a także do stoiska Komendy Miejskiej w Toruniu gdzie można było wsiąść do radiowozu i obejrzeć motocykl.
Po konkurencjach sportowych ks. Maksymilian zaprosił sponsorów Pikniku m. in. Adriana Mola – wiceprezydenta Torunia, Przemysława Przybylskiego, Marcina Swaczynę na scenę amfiteatru aby wręczyli nagrody w postaci rowerów, piłek, puzzli i maskotek, każde dziecko otrzymało nagrodę.

23 września 2023

Książnica Kopernikańska w Toruniu zorganizowała wydarzenie pt. „Żywa lekcja historii” i gra terenowa „Mieczem i kądzielą”, którego CEM był współorganizatorem. Wydarzenie to rozpoczęło się od czytanie fragmentów „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza przez Roberta Małeckiego i prof. Elżbietę Kruszyńską. Następnie lekcji historii wraz ze świetnym widowiskiem udzieliła Kujawsko-Pomorska Chorągiew Husarska. Kolejnym punktem programu była gra terenowa, w której udział wzięły całe rodziny, a najlepsze drużyny zostały nagrodzone. Strażacy z OSP Zławieś Mała zapewnili bezpieczeństwo imprezy oraz przygotowali ognisko, na którym można było usmażyć kiełbaski. Nie zapomnieliśmy o najmłodszych, dla których były przygotowane dmuchańce oraz występ Objazdowego Teatru Waśka. 

16 września 2023

Dom Kultury w Górsku przy współpracy z Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, zorganizował w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, VIII Przegląd Zespołów Ludowych odbył się on w sali kinowo-teatralnej CEM. Swoją obecnością zaszczycili nas Jan Surdyka – Wójt Gminy Zławieś Wielka, Krzysztof Rak – Zastępca Wójta Gminy Zławieś Wielka, Janusz Kononiuk – Radny Powiatu Toruńskiego oraz Bożena i Piotr Wiśniewscy z Radia Kuropatwa. Wydarzenie rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Krzysztofa Kędzierskiego, następnie wystąpiły zespoły: Nadwiślanie z Czarża, Kapela Łubianioki z Łubianki, Zespół Nasze Kujawy, Zespół Kociewianki z Jeżowa oraz Zespół Harmonia z Górska, w przerwie odbył się mini recital na dwa akordeony, wystąpili Michał Stropa i Kamil Szafrański. Po zakończeniu przeglądu zespoły udały się na imprezę integracyjną do Domu Kultury w Górsku.

7-11 sierpnia 2023

Za nami II turnus półkolonii zorganizowanych przez CEM, współorganizowanych przez Gminę Zławieś Wielka oraz Stowarzyszenie Nowa Perspektywa na rzecz Gminy Zławieś Wielka.

Dzień 1- Ten dzień spędziliśmy w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, gdzie Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przeprowadzili zajęcia z profilaktyki uzależnień. Następnie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach taneczno-muzycznych oraz lepienia w glinie.

Dzień 2 – Kolejny dzień półkolonii spędziliśmy w Sądzie Leśnej na Barbarce gdzie odbyły się warsztaty ekologiczne

Dzień 3 – Następny wyjazd tym razem niedaleko bo do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku . Gdzie nasza grupa uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych na ścieżkach ekologicznych.

Dzień 4 – Kolejny dzień, kolejny wyjazd tym razem do Family Park – Bydgoszcz, Fordońska 246.

Dzień 5 – Ostatni dzień spędziliśmy na miejscu w CEM. Dzieci skorzystały z placu zabaw nieopodal Centrum oraz boiska sportowego przy ul. Markiewicza. Jak półkolonie w CEM to nie obyło się oczywiście bez kina, dzieci obejrzały bajkę w sali kinowej . Dzień zakończony został podsumowaniem oraz nagroda dla każdego uczestnika półkolonii.

23 lipca 2023

Tego dnia odbyły się dwa wydarzenia zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Pierwszym było oficjalne otwarcie nowo powstałej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy ks. Bronisława Markiewicza. Wydarzenie rozpoczęło się od przejazdu orkiestry ścieżką rowerową wraz z krótkim koncertem Orkiestry Na Dużym Rowerze. W trakcie przemówili: Starosta Toruński Marek Olszewski, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka, Poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski oraz Poseł na Sejm RP Mariusz Kałużny. Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi, a następnie Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku ks. Stanisław Kuś poświęcił ścieżkę rowerową.

Przemarsz zespołów ludowych spod ścieżki rowerowej do CEM pod scenę plenerową zakończył jedno wydarzenie, lecz rozpoczął kolejne którym były XII Powiatowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki.

Spotkania rozpoczęli gościa specjalni zespół „Orkiestra na Dużym Rowerze”. Następnie przemówili: Starosta toruński Marek Olszewski, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka oraz Poseł na Sejm RP Jan Ardanowski. Przemówił również ks. Sylwester Szwajca i wraz z ks. Maksymilianem Wójtowiczem wręczyli Staroście toruńskiemu Markowi Olszewskiemu i Wicestaroście toruńskiemu Michał Ramlau podziękowania za dar serca i osobiste zaangażowanie w budowaniu pomnika pamięci męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez dobro i pomoc na rzecz CEM, a następnie Starości wręczyli ks. Sylwestrowi list okolicznościowy oraz upominek.

Po części oficjalnej rozpoczął się przegląd artystyczny od Zespołu Polskie Kwiaty z utworami: „Siadaj nie gadaj”, „Koszulka”, „Wina nalej”, a następnie kolejno: Osiecka Grupa Teatralno Wokalna z utworami: „Kukaczka”, „Lipka”, „W moim ogródeczku”; Grupa teatralna „Teatrzaki” z wierszami Wandy Chotomskiej: „Laleczka”, Koń, zebra i osioł”, „Motyl”; Dziecięco-Młodzieżowa Schola Parafialna „Źródło” Parafia NSPJ Osiek n/W z utworem: „Mamo, tyś płakała”; Zespół śpiewaczy „Wspomnienie działający przy GOKiS w Małej Nieszawce z utworami: „O Maryjo tyś naszą jest królową”, „Pałac”; Marcelina Cichy uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży z piosenką pt. „Pierwszy raz jak sięga pamięć”; Czernikowskie Stowarzyszenie Czyż – Nie zaprezentowali: fragment kolędowania oraz chodzenia z kogutkiem i korowodu ostatkowego; Gizela Czyż z Łubianki zaprezentowała wiersz własnego autorstwa pt. „Czy każdy potrafi zrobić supełek”; Klub Seniora „Leśna Kraina” Cierpice z utworami: „Pytasz mnie”, „Ten piękny sen”, Una paloma Blanka”; Chór Złota Jesień z Grębocina z utworami: „Kukułeczka”, „To i owo”; Klub Seniora Lubiczanie z Lubicza Górnego z utworami: „Stoi w polu grusza”, „Nad brzegiem morza”; Mali Czernikowianie – zespół ludowy zaprezentowali: Taniec wielkopolski do piosenki „Maryneczka” oraz Taniec kujawiak do piosenki „Gaiczek zielony”; Zespół Śpiewaczy Appassionata z Torunia z utworami: „Przekażmy sobie znak pokoju”, „Malowany dzbanku”; Stowarzyszenie Kulturalne „Pokolenia” z Lubicza Dolnego z utworami: „Miała matka syna”, „Wiła wianki”, „Na sianeczku sianie”; Zespół Śpiewaczy „Melodia” ze Złejwsi Małej z utworami: „Na zielonym polu”, „W moim ogródeczku”; Klub Seniora Sami Swoi z Obrowa z utworami własnej kompozycji: „Jedna taka” oraz „Seniorzy bawcie się”; Zespół Ludowy Kawęczynianki z Gminy Obrowo z utworami: „Dobrzyńska Ziemia” oraz „Jedzie Wóz”; Klub Seniora Radość z Czernikowa z utworami „Marysiu buzi daj” oraz „W moim ogródeczku”; Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Czernikowa z utworami: „Niesie potok niesie”, „Serce”, „Do dnia chłopcy”; Dzieci z kolonii z Litwy ze wsi Mościszek. Każdy zespół otrzymał podziękowanie za udział oraz upominek.

3 – 7 lipca 2023

I turnus półkolonii zorganizowanych przez CEM, współorganizowanych przez Gminę Zławieś Wielka oraz Stowarzyszenie Nowa Perspektywa na rzecz Zławieś Wielka

Dzień 1 – Ten dzień spędziliśmy w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, gdzie Policjantki z Komenda Miejska Policji w Toruniu przeprowadziły zajęcia z profilaktyki uzależnień. Następnie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach taneczno-muzycznych oraz lepienia w glinie.

Dzień 2 – Kolejny dzień półkolonii spędziliśmy w JuraPark Solec, gdzie z przewodnikiem przeszliśmy Ścieżkę Edukacyjna z dinozaurami, zwiedziliśmy Muzeum Ziemi i zamki w miniaturze byliśmy również w kinie 5D oraz półkoloniści skorzystali z Parku Zabaw.

Dzień 3 – Następny wyjazd tym razem niedaleko bo do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Gdzie nasza grupa uczestniczyła w warsztatach edukacyjnych na ścieżkach ekologicznych.

Dzień 4 – Kolejny dzień, kolejny wyjazd tym razem do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy , gdzie półkoloniści uczestniczyli w warsztatach pt. „Kosmici są wśród nas” oraz zwiedzili wszystkie wystawy.

Dzień 5 – Ostatni dzień spędziliśmy na miejscu w CEM. Dziękujemy strażakom z Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku za udzielenie dzieciom ważnych lekcji na temat swojej pracy, bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Półkoloniści mogli obejrzeć i dotknąć sprzęt strażacki, a w nagrodę za zaangażowanie było lanie wody. Jak półkolonie w CEM to nie obyło się oczywiście bez kina, dzieci obejrzały bajkę w sali kinowej. Dzień zakończony został podsumowaniem oraz nagroda dla każdego uczestnika półkolonii.

Każdy dzień był rozpoczęty śpiewem Dyrektor ks. Sylwester Szwajca grał na gitarze i uczył dzieci piosenek.

30 czerwca 2023

Z Górska wyruszyła XIII Piesza Pielgrzymki Śladami Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, po 3 dniach pielgrzymi dotarli do Włocławka gdzie przy krzyżu upamiętniającym śmierć ka. Jerzego odprawili Mszę św.

Ks. Sylwester Szwajca sprawował tam Eucharystię dziękując za 3 lata pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży, modląc się w intencjach wszystkich przyjaciół, dobrodziejów, pracowników oraz dzieci i młodzieży Naszej placówki.

24 czerwca 2023

W Centrum Edukacji Młodzieży odbył się II Festyn Rodzinny „Piechotą do lata”, którego współorganizatorem był CEM, a organizatorem Stowarzyszenie Nowa Perspektywa na rzecz Gminy Zławieś Wielka.

Na uczestników czekało wiele atrakcji takich jak: Warsztaty z plecenia wianków, cieszyły się dużym zainteresowaniem, na zakończenie każdy zabrał ze sobą wykonany przez siebie wianek; w sali kinowej ugościliśmy najmłodszych, a film animowany przyciągnął tłumy; gry i zabawy; dmuchana zjeżdżalnia i piłkarzyki; wata cukrowa, domowa lemoniada oraz kiełbaska z grilla; DJ Rocked zapewnił muzykę na żywo; Pinkpong i piłkarzy ki; zabytkowe pojazdy.

Na zakończenie każdy uczestnik został poczęstowany tortem z okazji 1. Urodzin Stowarzyszenia Nowa Perspektywa.

13 czerwca 2023

W Centrum odbyło się spotkanie organizacyjne Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach, na którym ustalono temat kolejnej już XII edycji „Andrzej Szwalbe – życie i działalność na tle historii Polski”

5 czerwca 2023

W Centrum Edukacji Młodzieży odbył się Diecezjalny Kongres „Ku trzeźwości Narodu” pod hasłem „Kluczową rola postaw abstynenckich w skuteczności realizacji Narodowego Programu Trzeźwości”.

Kongres rozpoczął się od przywitania przybyłych gości przez Dyrektora CEM ks. Sylwester Szwajca, następnie głos przejął Moderator diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka diecezji bydgoskiej ks. Piotr Wencel, który poprowadził tę uroczystość. Głos również zabrali Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oraz Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

Głównym punktem programu były wykłady, które wygłosili: główny autor Narodowego Programu Trzeźwości prof. Krzysztof Wojcieszek z tematem pt. „Kluczową rola postaw abstynenckich w wychodzeniu z klęski alkoholizmu” oraz wicepremier Henryk Kowalczyk z tematem pt. „Rola osobistego świadectwa abstynencji w zaangażowaniu społecznym i politycznym”.

W trakcie trwania Kongresu zostały przedstawione Świadectwa uczestników trwających w abstynencji „Co daje tobie trwanie w abstynencji”.

Na zakończenie Kongresu, a zarazem rozpoczęcie obchodów 13. rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp Wiesława Śmigla, po Mszy Św. Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud Jacek Rutkowski wraz z Jerzym Rębaczem w imieniu CEM wręczyli podziękowanie w postaci Tryptyku Świętej Rodziny z Aniołami dla ks. bp Wiesława Śmigla oraz płaskorzeźbę bł. ks. Jerzego Popiełuszki dla Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Dariusza Wilka. Kolejnym punktem programu był koncert zespołu Slavic Voices przeplatany słowem o Patronie. Wkrótce potem goście przemieścili się pod pomnik upamiętniający porwanie ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie dziekan kan. Rajmund Ponczek poprowadził modlitwę, a po chwili zostały złożone kwiaty.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz współorganizatorom.

25 maja 2023

W godzinach wieczornych odbyło się Sympozjum naukowe pt. „Ludzie nauki świadkami wiary”, połączone z promocją Roczników ks. Jerzego TOM VIII. Konferencję rozpoczął Dyrektor CEM ks. Sylwester Szwajca od przywitania przybyłych gości. Następnie rozpoczęły się wykłady: prof. Wojciech Polak i mgr Maria Mazurkiewicz – „Naukowcy wobec wiary”, ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – „Brat wielkiego prymasa Polski Jan Hlond (1886-1940) – działacz katolicki i narodowy na Śląsku”, mgr Maria Kalas – „Jak należy łączyć wybitną wiedzę z wiarą czynną i głęboką” – bł. ks. Władysław Bukowiński (1904-1974), dk. prof. Waldemar Rozynkowski – „Bóg da, że będę mógł spełnić co mam do wykonania” – o profesorze Karolu Górskim (1903-1988), ks. dr Michał Damazyn – „Doc. Dr Ludmiła Roszko – pionierka świeckiej konsekracji w Polsce”, prof. Wojciech Polak i prof. UMK Sylwia Galij-Skarbińska – „Antoni Marian Szymkowski – chrześcijanin, patriota, naukowiec.
Sympozjum zostało zorganizowane przy współpracy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych w Toruniu.

22 marca 2023

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się etap wojewódzki, XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Uczestników przywitał Marszałek  Piotr Całbecki, następnie głos zabrał Dyrektor CEM ks. Sylwester Szwajca oraz Przewodnicząca Komisji Konkursowej Małgorzata Kowalczyk-Przybytek.  W konkursie udział wzięło 737 uczestników z 69 szkół, a do etapu wojewódzkiego dotarło 45 uczniów.

14 marca 2023

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się gala podsumowująca etap rejonowy XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Mikołaj Kopernik i jego czasy”.

W gali wzięli udział uczniowie szkół podstawowych wraz ze swoimi opiekunami z komisji nr 1 (miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski) oraz z komisji nr 6 (powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński), Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Grażyna Szabelska – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Rodziny, Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Robert Preus – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ks. Sylwester Szwajca – dyrektor CEM w Górsku, organizator konkursu.

Uroczystość rozpoczął Dyrektor KPCEN w Bydgoszczy, powitał przybyłych gości i pogratulował zwycięzcom, następnie głos zabrali goście, dyrektor CEM wręczył podziękowanie na ręce Roberta Preusa dla KPCEN w Bydgoszczy za współpracę, a także sponsorom za ufundowanie nagród głównych (rowerów) dla Miasta Bydgoszcz i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Galę poprowadziły Katarzyna Karska-Rasmus – przewodnicząca komisji nr 1 i Iwona Rostankowska – przewodnicząca komisji nr 6.

Najbardziej wyczekiwanym momentem przez laureatów było wręczenie nagród.

W komisji nr 1:

 • I miejsce – Radosław Kabat – uczeń Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie,
 • II miejsce ex aequo: Maria Cichońska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie;
  Sonia Sztuba – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie,
 • III miejsce – Jan Jóźwiak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy,

W rejonie nr 6:

 • I miejsce – Kacper Matuszewski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej,
 • II miejsce – Patrycja Woźniak– uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu,
 • III miejsce: Bartosz Kowalski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie BiskupiejW

10 marca 2023

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbyła się gala podsumowująca etap rejonowy XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Mikołaj Kopernik i jego czasy”.

W gali wzięli udział uczniowie szkół podstawowych wraz ze swoimi opiekunami z komisji nr 3 (miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski) oraz z komisji nr 5 (miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski), Małgorzata Oborska – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Grażyna Troszyńska – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Małgorzata Wdowczyk – Wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Barbara Kuklak – Dyrektor Delegatury we Włocławku, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Janusz Dębczyński – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławski NSZZ „Solidarność”, Jarosław Chmielewski – Członek Zarządu firmy ANWIL S.A. oraz ks. Sylwester Szwajca – dyrektor CEM w Górsku, organizator konkursu.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor KPCEN we Włocławku, powitała przybyłych gości i pogratulowała zwycięzcom, następnie głos zabrał gość specjalny dr Michał Targowski ze swoim wykładem pt. „Mikołaj Kopernik fakty i mity”, następnie głos zabrali goście, dyrektor CEM wręczył podziękowanie na ręce Grażyny Troszyńskiej dla KPCEN w Toruniu oraz Małgorzaty Kowalczyk-Przybytek i Barbary Kuklak dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatury we Włocławku za współpracę, a także sponsorom za ufundowanie nagród głównych (rowerów) dla Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność” i firmy ANWIL S.A. Galę poprowadziła Iwona Lelewska – przewodnicząca komisji nr 5.

Najbardziej wyczekiwanym momentem przez laureatów było wręczenie nagród.

W komisji nr 3:

 • I miejsce – Weronika Pietrzak – uczennica Publicznej Szkoły im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim,,
 • II miejsce – Bartosz Augustyniak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława łokietka w Brześciu Kujawskim,
 • III miejsce – Gabriela Rutkowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława łokietka w Brześciu Kujawskim.

W rejonie nr 5:

 • I miejsce – Jakub Tadajewski – uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie,
 • II miejsce – Szymon Szlejer – uczeń Zespołu Szkół w Radominie,
 • III miejsce: Bartosz Kowalski – uczeń Zespołu Szkół w Radominie.

7 marca 2023

W Muzeum Twierdzy Toruń znajdującej się przy ulicy Wały Generała Władysława Sikorskiego w Toruniu odbyła się gala podsumowująca etap rejonowy XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Mikołaj Kopernik i jego czasy”.

W gali wzięli udział uczniowie szkół podstawowych wraz ze swoimi opiekunami z komisji nr 2 (miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski) oraz z komisji nr 4 (miasto Grudziądz, powiaty: grudziądzki, chełmński, wąbrzeski, świecki), Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Adrian Mól – Wiceprezydent Miasta Torunia, Piotr Nadolny – Główny Specjalista – koordynator zespołu ds. polityki edukacyjnej, Sławomir Żebrowski – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Agnieszka Przybyszewska – Wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Jacek Rutkowski – Prezes Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud, Aleksandra Mierzejewska – Dyrektor Muzeum Twierdza Toruń oraz ks. Sylwester Szwajca – dyrektor CEM w Górsku, organizator konkursu.

Uroczystość rozpoczęły Przewodniczące komisji rejonowych, powitały przybyłych gości i pogratulowały zwycięzcom, następnie goście zabali głos, dyrektor CEM wręczył podziękowanie na ręce Sławomira Żebrowskiego dla KPCEN w Toruniu oraz Marii Mazurkiewicz dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatury w Toruniu za współpracę, a także sponsorom za ufundowanie nagród głównych (rowerów) dla Urzędu Miasta Torunia i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mat-Bud. Galę poprowadziły Danuta Potręć – przewodnicząca komisji nr 2 wraz z Małgorzatą Pawłowską – przewodniczącą komisji nr 4.

Najbardziej wyczekiwanym momentem przez laureatów było wręczenie nagród.

W komisji nr 2:

 • I miejsce – Zofia Powałowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu,
 • II miejsce – Michał Stasiak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku,
 • III miejsce – Maksymilian Tadeusz Jabłoński – uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. R. Traugutta w Toruniu.

W rejonie nr 4:

 • I miejsce – Bartkowska Patrycja – uczennica Szkoły Podstawowej im. gen. T. Kościuszki w Zieleńcu,
 • II miejsce – Paweł Wojnowski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie,
 • III miejsce: Paweł Jacek Wrzos – uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk” w Grudziądzu.

Na zakończenie galę uświetnił wykład dr Krzysztofa Rochowicza pt. „Od Kopernika do Einsteina”, który na codzień wykłada w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

30 stycznia – 3 lutego 2023 

Półkolonie rozpoczęły się od przywitania dzieci oraz zapoznania ich z regulaminem, następnie uczyły się śpiewać. Tego dnia odbyły się zajęcia w wyrabiania w glinie.
Dzień drugi spędziliśmy w Toruniu spędzając czas w Planetarium i Domu Legend.
Następny dzień spędziliśmy w CEM gdzie odbywały się zajęcia z profilaktyki uzależnień, wyrobów w glinie, graliśmy gry planszowe oraz rozpoczął się turniej piłkarzyków.
Dzień czwarty spędziliśmy w Family Park – Centrum Zabaw w Bydgoszczy.
Ostatni dzień spędziliśmy w CEM gdzie zakończony został turniej piłkarzyków zwycięzcy zostali nagrodzeni, uczyliśmy się śpiewać, a na zakończenie odbył się konkurs piosenki.

Półkolonie zostały zorganizowane przy współpracy z Gmina Zławieś Wielka i Nowa Perspektywa dla gminy Zławieś Wielka

29 stycznia 2023

W CEM uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie wystawili przedstawienie wg. Charlesa Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”.

15 stycznia 2023 

Gościliśmy Łukasza i Edytę Golec z Golec uOrkiestra, którzy wzięli udział w Mszy Świętej, odprawionej przez Dyrektora CEM ks. Sylwestra Szwajcę w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Zwiedzili także nasze Muzeum multimedialne poświęcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz spędzili miło czas w CEM.

7 i 8 stycznia 2023 

Gościliśmy Kapele góralską „Rozbójnicy z Łokolicy” z Pewli Ślemieńskiej, która zagrała i zaśpiewała w sobotę Kościele pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku w trakcie Mszy św. wieczornej, a w niedzielę wystąpili w Kościele pw. Krzyża Świętego w Górsku w trakcie każdej Mszy św. 

W sali kinowo-teatralnej znajdującej się w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku odbyła się promocja książki pt. „Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku. Sztuka i historia” wraz z sympozjum naukowym pt. „Z dziejów kościoła w Górsku 1613-2023”. Wydarzenie rozpoczął od krótkiego wprowadzenia i przywitał przybyłych gości Dyrektor CEM ks. Maksymilian Wójtowicz, następnie przemówili Marcin Swaczyna – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i osób Represjonowanych, Leszek Przybylski – Radca Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła oraz Inspektor ds. Wychowania Dzieci i Młodzieży, Mariusz Kałużny – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przemysław Przybylski – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. jednostek samorządu terytorialnego. Kolejnym punktem programu były wykłady: prof. Krzysztof Mikulski – „Fundatorzy przebudowy kościoła: Heirich i Marianna Prochnau”, Andrzej Walczyński – „Z dziejów parafii ewangelickiej w Górsku”, dr Michał Targowski –– „Parafianie z Górska w XVII i XVIII wieku”, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski – „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Górksu po roku 1945”, dr hab. Piotr Biernacki – „W dawnej przestrzeni liturgicznej świątyni protestanckiej”, dr Sławomir Cendrowski – „Dzieje artystyczne kościoła w Górsku”, dr Liliana Lewandowska – Inskrypcje z górskiego kościoła oraz ich znaczenie, dr Anna Maria Lepacka – „Niebiańska łąka kwietna na stropie w Górsku”. Na zakończenie głos zabrał Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku.

24-26 listopada 2023

Możliwość komentowania 2023 została wyłączona