Kontakt

Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

87-134 Górsk, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 10

 

  • Telefon507-932-361
 
 
  • NIP 879-267-95-13
 
  • REGON 361864330
  •  
  • KRS 0000456207
 •  
  • nr konta:  57 1240 1444 1111 0010 5697 5663