Kontakt

Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

87-134 Górsk, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 10

Centrum i Muzea czynne od wtorku do soboty w godzinach 9:00 – 17:00

(możliwość zwiedzania w niedzielę przy wcześniejszym umówieniu się)

  • Telefon507-932-361
  • NIP 879-267-95-13
  • REGON 361864330
 •  
  • KRS 0000456207
 •  
  • nr konta:  57 1240 1444 1111 0010 5697 5663
Zgłaszasz grupę? Prosimy o podanie: Datę, Godzinę, Miejscowość, Liczbę osób. Jeśli osoba zgłaszająca nie organizuje pobytu w Muzeum prosimy o kontakt do organizatora Imię, Nazwisko, nr. tel. oraz e-mail.

OBSZARY AKTYWNOŚCI CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY

 • Propagowanie idei ks. Jerzego Popiełuszki oraz przesłania jego pracy duszpasterskiej,
 • Działalność edukacyjna wspierająca rozwój intelektualny i duchowy dzieci i młodzieży,
 • Wykorzystywanie działalności Centrum Edukacji Młodzieży do promowania Regionu,
 • Aktywizacja lokalnej społeczności i rozwój  inicjatyw w ramach Gminy, Starostwa i Województwa.

 

PROPAGOWANIE IDEI KS. J. POPIEŁUSZKI ORAZ PRZESŁANIA JEGO PRACY DUSZPASTERSKIEJ

 • Przeprowadzanie odwiedzających Muzeum przygotowaną ścieżką historyczną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki,
 • Udostępnianie materiałów dokumentalnych w postaci seansów filmowych w sali kinowej Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku,
 • Publikowanie materiałów własnych oraz udostępnionych dla CEM opracowań naukowych na temat życia i dokonań ks. Jerzego Popiełuszki,
 • Spotkania młodzieży z osobami związanymi z ks. Jerzym Popiełuszko, w formie paneli dyskusyjnych

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ INTELEKTUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Organizowanie żywych lekcji historii najnowszej,przy wykorzystaniu odwiedzin w Muzeum oraz prezentacji materiałów filmowych w sali kinowej,
 • Organizacja zajęć ruchowo – teatralnych (tanecznych i aktorskich),przy wykorzystaniu sal szkoleniowych oraz sali kinowo – teatralnej,
 • Realizacja warsztatów garncarskich w ramach spotkań z młodzieżą przy organizowanym Muzeum Regionalnym (dawny budynek pastorówki),
 • Przeprowadzanie konkursów historycznych dla dzieci i młodzieży,
 • w tym kolejnych edycji Konkursu o Wielkich Polakach,