Kontakt

Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku

im. Ks. Jerzego Popiełuszki

87-134 Górsk, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 10

Centrum i Muzea czynne od wtorku do soboty w godzinach 9:00 – 17:00

(możliwość zwiedzania w niedzielę przy wcześniejszym umówieniu się)

  • Telefon507-932-361
  • NIP 879-267-95-13
  • REGON 361864330
 •  
  • KRS 0000456207
 •  
  • nr konta:  57 1240 1444 1111 0010 5697 5663
Zgłaszasz grupę? Prosimy o podanie: Datę, Godzinę, Miejscowość, Liczbę osób. Jeśli osoba zgłaszająca nie organizuje pobytu w Muzeum prosimy o kontakt do organizatora Imię, Nazwisko, nr. tel. oraz e-mail.