Uncategorized

Roczniki ks. Jerzego

Roczniki ks. Jerzego są to Tomy wydawane co roku

przez Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

  • Roczniki ks. Jerzego TOM I „Kościół a młodzież w Polsce po II wojnie światowej” – Pobierz PDF

  • Roczniki ks. Jerzego TOM II „Wielkie Postacie Tysiąclecia Chrztu Polski” – Pobierz PDF

  • Roczniki ks. Jerzego TOM III „Pielgrzymki i miejsca pielgrzymowania w Polsce w XX i XXI wieku – Pobierz PDF

  • Roczniki ks. Jerzego Tom IV „Postacie Polski Niepodległej” – Pobierz PDF

  • Roczniki ks. Jerzego Tom V „Męczennicy za wiarę i Ojczyznę” – Pobierz PDF

  • Roczniki ks. Jerzego Tom VI „Drogi do świętości” – Pobierz PDF

  • Roczniki ks. Jerzego Tom VII „Męczeństwo mieszkańców Pomorza w XX wieku” – Pobierz PDF 
  • Roczniki ks. Jerzego Tom VIII „Ludzie nauki świadkami wiary” – Pobierz PDF
  • Roczniki ks. Jerzego Tom IX „Kościół katolicki w Polsce w latach 1944-1990. W 40. rocznicę śmierci bł. księdza Jerzego Popiełuszki” – Pobierz PDF
Możliwość komentowania Roczniki ks. Jerzego została wyłączona