Fundacja CEM

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” z początkiem 2015 roku, rozpoczęła swoją działalność. Fundacja współorganizuje występy artystyczne, przeglądy teatralne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz przygotowuje programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe, religijne i historyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców.