Konkurs Wiedzy

Patronat

Organizator:

 

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

Współorganizatorzy:

 

Civitas Christiana

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Toruńskie Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Zgromadzenie Św. Michała Archanioła

Patronat honorowy:

Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

  

Miasto Toruń

Miasto Bydgoszcz

Miasto Inowrocław

Miasto Włocławek

NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz

Urząd Miejski w Grudziądzu

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

 

 

 

 

Możliwość komentowania Patronat została wyłączona