Konkurs Wiedzy

Literatura

NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM  I WOJEWÓDZKIM

Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej z historii, wos, języka polskiego  i geografii w szkole podstawowej i gimnazjum oraz programie nauczania religii w tych typach szkół w zakresie merytorycznym dotyczącym życia św. S. Faustyny Kowalskiej, misji Bożego Miłosierdzia i kultu na tle historii Polski.

 

Dodatkowo na:

ETAP I

Lektura obowiązkowa:

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” zeszyt pierwszy dostępny też w wersji elektronicznej:

https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

Wybrane informacje znajdujące się na stronie:

https://www.faustyna.pl/zmbm/

biografia św. s. Faustyny: https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:  https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

 

ETAP II

Literatura z I etapu oraz:

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” zeszyt 1-3 dostępny też w wersji elektronicznej:

https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

Wybrane informacje znajdujące się na stronie:

https://www.faustyna.pl/zmbm/

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:

https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

szlaki życia:

https://www.faustyna.pl/zmbm/szlak-zycia/

 

ETAP III

Literatura z I i II etapu oraz:

Święta Siostra Faustyna Kowalska „Dzienniczek” cały dostępny też w wersji elektronicznej:

https://www.faustyna.pl/zmbm/dzienniczek-sw-siostry-faustyny/

Wybrane informacje znajdujące się na stronie:

https://www.faustyna.pl/zmbm/

biografia św. s. Faustyny:

https://www.faustyna.pl/zmbm/biografia/

kalendarium:  https://www.faustyna.pl/zmbm/kalendarium/

szlaki życia:  https://www.faustyna.pl/zmbm/szlak-zycia/

beatyfikacja:  https://www.faustyna.pl/zmbm/homilia-jana-pawla-ii/

kanonizacja:  https://www.faustyna.pl/zmbm/homilia-jana-pawla-ii-kanonizacja/

Możliwość komentowania Literatura została wyłączona