Konkurs Wiedzy 2020/2021

Literatura:

Etap I – szkolny
Literatura obowiązkowa:
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981), tekst Jan Żaryn, Broszura z serii: Patroni naszych ulic, IPN, Warszawa 2015. [pdf]
Etap II – regionalny
Literatura z I etapu oraz:
– Żaryn J., Aresztowanie Prymasa Polski- okoliczności, przebieg, konsekwencje (1953-1956), Studia Prymasowskie, t. 1, 2007, s. 47-69. [pdf]
– Rozynkowski W., Związki Prymasa Stefana Wyszyńskiego z obszarem województwa kujawsko-pomorskiego, w: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. A. Radzimiński, Toruń 2017, s. 541- 553, 602-604. [pdf]
Etap III – wojewódzki
Literatura z I i II etapu oraz:
– Wyszyński S., Zapiski więzienne, Warszawa 1995. [pdf]

Dodaj komentarz