Uncategorized

Konkurs Wiedzy 2020/2021

Wyniki etap wojewódzki

Wyniki etap rejonowy

Wyniki etap szkolny

Regulamin zmiana 21.01.2021
Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu – zmiana 21.01.2021

Patronaty honorowe i medialne

Plakat

Baner

Regulamin

Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie interdyscyplinarnym Wiedzy o Wielkich Polakach i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów

Załącznik nr 3 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 Protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym

Załącznik nr 5 Protokół posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 5 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym

Załącznik nr 6 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 6 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim

Załącznik nr 7 Lista laureatów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 8 Lista finalistów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z przebiegu konkursu

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 11 Wzór zaświadczenia finalisty konkursu

Załącznik nr 12 Wzór zaświadczenia laureata konkursu

Załącznik nr 13 Procedura wglądu do prac konkursowych

Załącznik nr 14 Wzór pisma – Wgląd do pracy konkursowej

Literatura:

Etap I – szkolny
Literatura obowiązkowa:
Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981), tekst Jan Żaryn, Broszura z serii: Patroni naszych ulic, IPN, Warszawa 2015. [pdf]
Etap II – regionalny
Literatura z I etapu oraz:
– Żaryn J., Aresztowanie Prymasa Polski- okoliczności, przebieg, konsekwencje (1953-1956), Studia Prymasowskie, t. 1, 2007, s. 47-69. [pdf]
– Rozynkowski W., Związki Prymasa Stefana Wyszyńskiego z obszarem województwa kujawsko-pomorskiego, w: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. A. Radzimiński, Toruń 2017, s. 541- 553, 602-604. [pdf]
Etap III – wojewódzki
Literatura z I i II etapu oraz:
– Wyszyński S., Zapiski więzienne, Warszawa 1995. [pdf]

Możliwość komentowania Konkurs Wiedzy 2020/2021 została wyłączona