Konkurs Wiedzy 2019/2020

Wyniki – Etap I – szkolny

Wyniki – Etap II – rejonowy

Dokumenty do pobrania:

Patronaty honorowe i medialne

Plakat

Baner

Regulamin

Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie interdyscyplinarnym Wiedzy o Wielkich Polakach i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów

Załącznik nr 3 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 Protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym

Załącznik nr 5 Protokół posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 5 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym

Załącznik nr 6 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 6 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim

Załącznik nr 7 Lista laureatów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 8 Lista finalistów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z przebiegu konkursu

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 11 Wzór zaświadczenia finalisty konkursu

Załącznik nr 12 Wzór zaświadczenia laureata konkursu

Załącznik nr 13 Procedura wglądu do prac konkursowych

Załącznik nr 14 Wzór pisma – Wgląd do pracy konkursowej

Literatura:

ETAP I

Literatura obowiązkowa:

– Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Jan Paweł II,  Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, wyd. II

– VI Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Materiały do Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach 2019/2020, zebrał i opracował ks. dr Paweł Nowogórski CSMA

– Biografia Jana Pawła II, opracował ks. Dariusz Kowalczyk na podstawie oficjalnej strony Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

ETAP II

Literatura z I etapu oraz:

– Wstańcie, chodźmy!, Jan Paweł II, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2004

– Światowe Dni Młodzieży ze św. Janem Pawłem II. Wybrane fragmenty ze ŚDM dla celów Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach zebrał i opracował ks. dr Paweł Nowogórski CSMA

ETAP III

Literatura z I i II etapu oraz:

– PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI, Jan Paweł II, 

– Dk. Waldemar Rozynkowski, Pobyty papieża Jana Pawła II oraz ślady pamięci o papieżu w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Tekst opublikowany w: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. A. Radzimiński, Toruń 2017, s. 525-540, 600-602. Tekst przeznaczony dla uczestników Konkursu o Wielkich Polakach.

Dodaj komentarz