Uncategorized

V Konfrontacje teatralne i warsztaty teatralne

Dnia 20 października 2019 roku odbyły się Warsztaty teatralne oraz V Konfrontacje teatralne. W których udział wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki wystawili sztukę o życiu i działalności ks. Jerzego Popiełuszki.


Projekt dofinansowano z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego

Możliwość komentowania V Konfrontacje teatralne i warsztaty teatralne została wyłączona