Uncategorized

15 maja – Sympozjum naukowe

W sali kinowo-teatralnej odbyło się Sympozjum naukowe pt. ”Męczennicy za wiarę i Ojczyznę. W 35 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W programie znalazły się wykłady ks. dr Jarosława Wąsowicza „Kościół XX wieku wspólnotą męczenników”, dr Sylwii Galij-Skarbińskiej „Męczeństwo Polaków podczas II wojny światowej”, prof. dr hab. Wojciecha Polaka „ Chrześcijański i narodowy wymiar męczeństwa Polaków podczas stanu wojennego i w latach następnych (1981-1989)”, dk. prof. dr hab. Waldemara Rozynkowskiego „Bł. Stefan Wincenty Frelichowski – męczennik II wojny światowej”, dr Krzysztofa Osińskiego „Zamęczony z Ojczyznę. Przypadek ppor. Leszka Białego”, ks. dr Michała Damazyna „Zbrodnia Selbtschutzu 1939 roku na terenie gminy Sadki.

Na sympozjum gościły takie osoby jak Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński, bp. Wiesław Śmigiel, Tomasz Latos, Wójt Gminy Zławieś Wielka Jan Surdyka oraz Jacek Rutkowski.

Możliwość komentowania 15 maja – Sympozjum naukowe została wyłączona