1%

Wychowanie to wielka i niełatwa sztuka! Centrum Edukacji – Fundacja podejmuje wiele działań dla dzieci, młodzieży i dorosłych na polu wychowania do wartości, patriotyzmu, historii, także poprzez sport, działania kulturalno-oświatowe, kładzie nacisk na rodziny, prowadzi akcje charytatywne na rzecz chorych, poszkodowanych, na operacje dzieci, pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnosprawnym … Przekaż 1% od podatku przy rozliczeniu na Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Wpisz nr KRS 0000 456 207 Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do odwiedzenia Centrum i bezpłatnego zwiedzania naszych muzeów…