Iskra dla Europy

Iskra dla Europy
II Zlot Motocyklistów
w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu

21 lipca 2018 r

ORGANIZATORZY:
• o. Andrzej Laskosz CSsR – Rektor Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu;

• ks. dr Paweł Nowogórski CSMA – Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

PROGRAM RAJDU: 21 lipca 2018 r.
1. W godzinach przedpołudniowych przyjazd motocyklistów na parking przy Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, Droga Starotoruńska 1;
tel. 608 620 720; 693 168 247;
http://sanktuarium.radiomaryja.pl
E-mail sanktuarium@radiomaryja.pl

1) Możliwość zwiedzenia Sanktuarium.

2) Godzina 11.00
• Spotkanie uczestników Zlotu przy krzyżu (wejście na plac kościelny);
• Modlitwa Różańca świętego odmawiana w uroczystym procesjonalnym szyku z przejściem do kościoła.

3) Godzina 12.00
• Msza św. w intencji śp. komandora Rajdu Katyńskiego Wiktora Węgrzyna w rocznicę jego urodzin.
• Po Mszy św. poświęcenie motocykli na parkingu.

2. Przyjazd do Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku ul. ks. B. Markiewicza 10, (ok. 7 km);
tel. 789 355 099;
www.gorsk.org.pl
E-mail np29@wp.pl

• Zwiedzanie multimedialnego Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
• Muzeum Regionalnego,
• innych obiektów Centrum.
• krótki odpoczynek z możliwością spożycia posiłku;

3. Zatrzymanie się przy szosie, na parkingu przy pomniku w miejscu uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zapalenie zniczy; modlitwa.