Parafia

  • Parafia

    Historia Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku Kościół parafialny   Budynki kościelne to dawny zbór protestancki z 1614 roku, który w czasie potopu szwedzkiego (1655- 1660) został zniszczony. Odnowiony w latach 1660-1674 został gruntownie przebudowany i w takim stanie do 1946 roku służył protestantom. Dopiero dekret z dnia 13 III 1946 r. ustanowił Samodzielną Ekspozyturę Duszpasterską – parafię pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w wyznaniu rzymsko-katolickim. Od 1953 r. opiekę duszpasterską nad kościołem sprawują księża Michalici.   Świątynia ma skromne cechy baroku niderlandzkiego. Jest murowana z cegły i otynkowana. Kościół jest salowy i został wzniesiony na rzucie prostokąta. Korpus świątyni z trzema przybudówkami stanowiącymi zakrystię od strony południowej,…

    Możliwość komentowania Parafia została wyłączona