• 20 czerwca – Konferencja naukowa „Zrozumieć przyrodę”

    W tym dniu w Centrum Edukacji Młodzieży odbyła się Konferencja naukowa „Zrozumieć przyrodę i odnawialne źródła energii” pod patronatem prof. dr hab. Jana Szyszki. W Konferencji wzięło udział ok. 120 osób. Przed spotkaniem odbyła się msza św. w kościele parafialnym w Górsku.  Program konferencji (której przewodniczył prof. dr hab. Wojciech Polak) przedstawiał się następująco: w zastępstwie za Ministra Środowiska – prof. dr hab. Jana Szyszki przemówił delegat – Bartłomiej Hawryluk. Następnie wykład na temat „Ochrona przyrody w lasach Kujaw i Pomorza” poprowadził Janusz Kaczmarek. Kolejny wykład na temat „Ośrodki edukacji ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim” poprowadziła mgr Paulina Wruszczak. Następnie przemówiła dyr. Małgorzata Walter. Kolejny wykład pt. „Odnawialne źródła energii w CEM…

  • 25 maja – III Sympozjum naukowe

    W sali kinowo-teatralnej odbyło się III Sympozjum naukowe, któremu przyświecał temat „Pielgrzymki i miejsca pielgrzymowania w Polsce w XX i XXI wieku”. Organizatorami wydarzenia byli prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski oraz ks. dr Paweł Nowogórski.

  • 8 maja – Akademia 3 maja

    W sali teatralno-kinowej odbyła się Akademia z okazji 226 rocznicy Konstytucji 3 maja. Organizatorem obchodów była p. Renata Dobrowolska dyrektor Domu Kultury w Górsku. Program rozpoczął występ zespołu „Harmonia”, który zaprezentował 3 utwory. Następnie wystąpiły dzieci z kółka tanecznego „Polonez”, kółka teatralnego oraz kółka tanecznego „Poleczka”. Wydarzeniami kończącymi Akademię były występy dzieci z przedszkola w Złejwsi Małej oraz kolejny występ zespołu „Harmonia”. W Akademii uczestniczyło ok. 200 osób.