Uncategorized

2022

Z racji 12. rocznicy beatyfikacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki została zorganizowana Pielgrzymka z Krzyżem od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu do Górska i Łubianki. Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę 11 czerwca 2022 r. Koronką do Miłosierdzia Bożego przy pomniku znajdującym się przy drodze krajowej nr 80, którą poprowadził dk. Waldemar Rozynkowski. Następnie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Następnie zgromadzeni wyruszyli w procesji z krzyżem pątniczym w kierunku Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, w połowie drogi krzyż przejęli przedstawiciele CEM i ustawili go przy Centrum.

Goście przeszli do sali kinowo-teatralnej gdzie Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży ks. Sylwester Szwajca powitał zebranych gości, następnie głos zabrała Dyrektor SP w Siniarzewie Agata Żmirska-Zbroniec i zaprosiła do obejrzenia przestawienia w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej SPSK w Siniarzewie pt. „Katyń, Smoleńsk – Pamiętamy”.

Uczestnicy wydarzenia przeszli do Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, aby uczestniczyć w Mszy Świętej, na zakończenie przedstawiciele NSZZ „Solidarność” wręczyli krzyże z gruzem z otwarcia grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Krzyż pątniczy z relikwią bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Kolejna część wydarzenia odbyła się w niedzielę 12 czerwca 2022 r. w Łubiance. Rozpoczęto od Mszy św. w Kościele pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łubiance, po Mszy krzyż pątniczy ustawiono na stałe przy wejściu do Kościoła. Następnie goście przeszli na Koncert pt. „Tylko miłość” w wykonaniu Violi Brzezińskiej z Zespołem. W trakcie koncertu głos zabrali Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Marcin Swaczyna, dziekan Rajmund Ponczek oraz Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała.

Dnia 8 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacji Młodzieży miał miejsce Diecezjalny Kongres „Ku trzeźwości Narodu” pt. „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę”. Konferencję rozpoczął witając przybyłych gości ks. Wacław Dokurno – Moderator diecezjalny Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Następnie głos zabrali: Grażyna Szabelska – Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny, Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Małgorzata Wiśniewska – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ks. bp Krzysztof Włodarczyk – Biskup Diecezji Bydgoskiej, Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski. Głównym punktem tego wydarzenia były wykłady które wygłosili: główny autor Narodowego Programu Trzeźwości prof. Krzysztof Wojcieszek – „Wpływ reklamy i dostępności napojów alkoholowych na rozwój plagi alkoholizmu”, konsultor Zespołu KEP ds. Apostolatu Trzeźwości i Osób Uzależnionych dr Agnieszka Muzyk – „Odpowiedzialność samorządu za trzeźwość”, współzałożyciele Oaz Dzieci Bożych w archidiecezji gdańskiej Justyna i Paweł Kuczyńscy – „Oaza Dzieci Bożych skuteczną formacją do życia w wolności od nałogów. Uroczystość została zakończona Mszą Świętą pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Włodarczyka w Kościele Parafialnym w Górsku.
Kongres doszedł do skutku dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kurii Diecezji Toruńskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zławieś Wielka oraz Fundacji Centrum Edukacji Młodzieży „CEM”.
Dnia 25 maja 2022 r. Centrum Edukacji Młodzieży przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowało Sympozjum naukowe pt. „Męczeństwo mieszkańców Pomorza w XX wieku” połączone z promocją VII tomu Roczników Księdza Jerzego. Konferencję rozpoczął od przywitania gości Dyrektor CEM ks. Sylwester Szwajca, następnie głos zabrał Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Marcin Swaczyna.
Najważniejszą częścią wydarzenia były wykłady: dk. prof. Waldemar Rozynkowski – „Ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945) – więzień Okrąglaka i Fortu VII, ks. dr Michał Damazyn – „Kapłani- męczennicy ze Szczepanowa. Ofiary zbrodni pomorskiej 1939 r.”, Bartłomiej Wicherek – „Stanisława Jaworska z d. Tykarska i jej rodzina jako przykład męczenników z okresu II wojny światowej”, prof. Mirosław Galon – „Od toruńskiej Barbarki do Piaśnicy. Pomniki zbrodni pomorskiej 1939 r. Wybrane upamiętnienia ofiar niemieckiej eksterminacji polskich mieszkańców województwa pomorskiego w XXI w.”, prof. Wojciech Polak, prof. Sylwia Galij-Skarbińska – „Internowanie kobiet z Torunia i okolic podczas stanu wojennego (1981-1982).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *