Uncategorized

2021

Styczeń 2021

14.01.2021 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków Dyrektor ks. Sylwester Szwajca wziął udział w spotkaniu z dk. prof. dr hab. Waldemarem Rozynkowskim oraz prof. dr hab. Wojciechem Polakiem w sprawie „Roczników ks. Jerzego”

25.01. – 04.02.2021 – Trwały prace malarskie nad freskiem pt. „Śluby Jana Kazimierza” nad wejściem do Kawiarenki Patriotycznej. Fresk wykonał autor wszystkich prac malarskich w kompleksie  Centrum Bogusław Ziółkowski.

 

Luty 2021

11, 18, 22, 25.02.2021 – W Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

 

Marzec 2021

01, 04, 08, 09, 11, 16, 19.03.2021 – W Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

18.03.2021 – W szkołach Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się I Etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Prymas Stefan Wyszyński na tle historii Polski XX i XXI wieku”

23, 30.03.2021 – W Świetlicy znajdującej się przy Centrum odbywały się zajęcia z Robotyki dla dzieci.

26.03.2021 – Tego dnia odbyło się spotkanie online Komisji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach w sprawie tegorocznej edycji, które poprowadził ks. Sylwester Szwajca.

 

Kwiecień 2021

06, 13, 20.04.2021 – W Świetlicy znajdującej się przy Centrum odbywały się zajęcia z Robotyki dla dzieci.

12.04.2021 – Tego dnia miało miejsce spotkanie organizacyjne online Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.

15.04.2021 – W tym roku II Etap Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego nie odbył się w standardowej formie czyli w sześciu komisjach rejonowych, tylko w szkołach uczestników.

27, 29.04.2021 – W Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

 

Maj 2021

W każdy wtorek i czwartek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

06.05.2021 – Na sali audytoryjnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu miał miejsce Etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Prymas Stefan Wyszyński na tle historii Polski w XX i XXI wieku. Udział wzięło 69 finalistów.

18.05.2021 – W sali kinowo-teatralnej miało miejsce sympozjum naukowe pt. „Drogi do świętości” połączone z promocją Roczników Księdza Jerzego tom. VI, które było transmitowane online. W programie znalazły się wykłady prof. dr hab. Wojciech Polak „Miłość ojczyzny – miłość bliźniego”, Ks. dr Michał Damazyn, „Momentum ecclesiale – trzy drogi do świętości trzech sióstr anielskich”, Dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK „„Żołnierze sprawy Bożej” – ofiara Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej”, Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski „O duchowości prymasa Stefana Wyszyńskiego w świetle „Zapisków więziennych” uczynionych w okresie uwięzienia w Rywałdzie”.

25, 26.05.2021 – W Świetlicy znajdującej się przy Centrum odbywały się zajęcia z Robotyki dla dzieci.

 

Czerwiec 2021

W każdy wtorek i czwartek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

08.06.2021 – W Centrum Edukacji Młodzieży odbył się Diecezjalny Kongres „Ku Trzeźwości Narodu”, który rozpoczął się od Mszy św. w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla. Następnie zostały przedstawione takie wykłady: prof. Krzysztof Wojcieszek, główny autor Narodowego Programu Trzeźwości – „Rozmiar zagrożenia bytu narodowego plagą alkoholizmu”, dr Agnieszka Muzyk, konsultor Zespołu KEP ds. Apostolatu Trzeźwości i Osób Uzależnionych „Odpowiedzialność samorządu za trzeźwość”, Honorata Żeglarska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubiance, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii „Realizacja programu profilaktycznego w szkole”, ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła, ekspert MEN, „Rola Kościoła w wychowaniu do trzeźwości – Aktualność myśli bł. ks. Bronisława Markiewicza w Narodowym Programie Trzeźwości.

09.06.2021 – Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki odbyło się Podsumowanie dziewiątej edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Prymas Stefan Wyszyński na tle historii Polski w XX i XXI wieku”.

W etapie wojewódzkim wzięło udział 69 uczestników klas VI-VIII, spośród z nich 16 zostało laureatami.

Tegoroczną edycję zwyciężyła Karolina Goryńska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, drugie miejsce zajął Stanisław Kołodziejczak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, natomiast trzecie miejsce ex aequo zajęli Anna Mroczkowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, Natalia Stasiak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku oraz Andrzej Tomasz Majchrzak, uczeń Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie.

Laureaci jako nagrodę otrzymali od Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego Laptopy oraz zestaw książek sponsorowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.

W tym roku z powodu obostrzeń nie odbyły się gale po etapie rejonowym, w związku z tym wręczenie nagród w postaci rowerów dla sześciu uczestników konkursu, którzy zajęli pierwsze miejsce w swojej komisji na etapie odbyło się w trakcie Podsumowania Konkursu. Nagrodzeni zostali:

Komisja nr 1 (miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski sępoleński, tucholski) Martyna Cyganek, uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie, Sponsorem nagrody był Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, nagrodę wręczyła Monika Pabisz; Komisja nr 2 (miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski) Łucja Pulczyńska, uczennica Zespołu Szkół w Brudnowie, Sponsorem nagrody był Prezydent Torunia Michał Zaleski, nagrodę wręczył zastępca Prezydenta Paweł Gulewski; Komisja nr 3 (miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski) Stanisław Kołodziejczak, uczeń Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku, Sponsorem nagrody była firma ANWIL S.A. z Włocławka, nagrodę wręczył Piotr Hoffmann; Komisja nr 4 (miasto Grudziądz, powiaty: grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki) Julia Jadwiga Arendt, uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk” w Grudziądzu, Sponsorem nagrody była Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego, nagrodę wręczył Piotr Hoffmann; Komisja nr 5 (powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński) Antonina Trawińska, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie, Sponsorem nagrody była NSZZ Solidarność Regionu Toruńsko-Włocławskiego, nagrodę wręczył Jacek Rutkowski; Komisja nr 6 (powiaty, inowrocławski, mogileński, żniński), Michalina Lamańska, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej, Sponsorem nagrody był Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, nagrodę wręczył Kurator Oświaty Marek Gralik.

Uroczystość poprowadziła Iwona Rostankowska z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Organizatorem jest Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Civitas Christiana, Zgromadzeniem św. Michała Archanioła, Fundacją Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu i firmą Mat-Bud.

16.06.2021 – Tego dnia w sali kinowo-teatralnej odbył się Koncert Jana Pietrzaka, zorganizowany przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Powiatu Toruńskiego.

19.06.2021 – Muzeum multimedialne im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki zwiedziła grupa 25 osób z Parafii Miłosierdzia Bożego w Wałczu.

23.06.2021 – Tego dnia muzeum multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt CEM zwiedziła IV klasa Szkoły Podstawowej z Przysieka licząca 22 osoby.

25.06.2021 – Z pod krzyża w Górsku do tamy we Włocławku wyruszyła XI Piesza Pielgrzymka śladami męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”.

Następnie tego dnia w sali kinowo-teatralnej odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Górsku.

29.06.2021 – Tego dnia muzeum multimedialne zwiedziła grupa licząca 50 osób, ich przewodnikiem był Pan Zbyszek Pancewicz.

30.06.2021 – Tego dnia w Centrum miało miejsce spotkanie klub dyskusyjnego „Nowa Szewska Pasja”.

 

Lipiec 2021

W każdy wtorek i czwartek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

10.07.2021 – Muzeum multimedialne zwiedziła grupa licząca 40osób ze Skierniewic.

15.07.2021 – Obiekt Centrum zwiedziła grupa 22 osób z Aleksandrowa Kujawskiego.

17.07.2021 – Tego dnia muzeum multimedialne zwiedziła grupa licząca 50 osób, ich przewodnikiem był Pan Zbyszek Pancewicz.

18.07.2021 – Muzeum multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedziła grupa 40 osób z Łodzi.

27.07.2021 – Tego dnia Nasze muzeum zwiedziła grupa rodzin z dziećmi licząca 58 osób z Domowego Kościoła – Ruchu Światło-Życie w Lublinie.

 

Sierpień 2021

W każdy wtorek i czwartek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

10.08.2021 – Do Centrum przybyła grupa 54 zwiedzających ze Stargardu. Następnie do Centrum przybyła grupa licząca 30 osób.

31.08.2021 – Muzeum multimedialne zwiedziła grupa licząca 15 osób w miejscowości Mikstat.

 

Wrzesień 2021

W każdy wtorek, czwartek i piątek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

01.09.2021 – Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Górsku oraz poświęceniu nowej Harcówki znajdującej się obok szkoły. Do muzeum multimedialnego przyjechał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki z członkami oficjalnej delegacji hrabstwa Fife w Szkocji. Następnie w godzinach wieczornych w sali kinowo-teatralnej miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Publicznej Szkoły Muzycznej w Górsku.

04.09.2021 – Tego dnia muzeum zwiedziła grupa licząca 19 osób z Szumowa i Zambrowa.

09.09.2021 – W sali Marianny Popiełuszko ks. Sylwester Szwajca poprowadził spotkanie organizacyjne odnośnie X Edycji Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach.

10.09. – 12.09.2021 – W tych dniach w Centrum Edukacji Młodzieży odbywał się Kurs Zastępowy ZHP Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika.

11.09.2021 – Muzeum multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt CEM zwiedziła grupa z Gniezna.

25.09.2021 – Centrum zwiedziła grupa z miejscowości Gołańcz z ks. Romanem Lidzińskim.

26.09.2021 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków miała miejsce wystawa pt. „Historia na zdjęciach Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu” organizatorem był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tego dnia w Świetlicy Środowiskowej znajdującej się przy Centrum Edukacji Młodzieży jak co roku odbyła się Biała Niedziela zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zławieś Wielka.

 

Październik 2021

W każdy wtorek, czwartek i piątek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

03.10.2021 – Muzeum multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt Centrum zwiedził biskup Bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk. Tego dnia odbył się 29. Bieg Sztafetowy i 6 Maraton Szlakiem Męczeńskiego Drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników, gdzie bł. ks. Jerzy odprawił swoją ostatnią Mszę św. uczestnicy wzięli udział w Eucharystii. Następnie wyruszyli w trasę, która zakończyła się przy Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

09.10.2021 – Tego dnia Muzeum multimedialne zwiedziła grupa licząca 17 osób z Nidzicy.

11.10.2021 – Cały obiekt CEM zwiedziła grupa uczniów wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Technicznych z Kcynii.

16.10.2021 – Centrum Edukacji Młodzieży przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Parafią św. Stanisława Kostki na Żoliborzu oraz Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku zorganizowało obchody 37. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Solidarności Regionu Bydgoskiego oraz urzędnicy z całego województwa. Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku-Krzyżu gdzie została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, a następnie ruszyła procesja z Krzyżem pątniczym ks. Jerzego Popiełuszki do Kościoła Parafialnego w Górsku, w którym odbyła się Msza Święta. Kolejnym punktem programu była projekcja filmu pt. „Ostatnia droga” w Centrum Edukacji.

19.10.2021 – Centrum zwiedziła grupa licząca 49 osób z Parafii św. Mikołaja w Krobii. Tego dnia Muzeum multimedialne odwiedził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki z Marszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Panem Tomaszem Grodzkim. Kolejnymi gośćmi tego dnia byli zwiedzający z parafii św. Katarzyny z Dobrzynia nad Drwęcą, którzy przyjechali z ks. Tomaszem Kaszankiem i wzięli udział w obchodach 37. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach uroczystości Marszałek Pan Piotr Całbecki w asyście harcerzy złożył kwiaty przy Pomniku-Krzyżu w Górsku. Następnie w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się Msza św., różaniec, a następnie koncert pt. „Dobro nieskończone” w wykonaniu Tomasza Kamińskiego z zespołem.

21.10.2021 – W sali Jana Pawła II i Wielkich Polaków miało miejsce spotkanie ks. Sylwestra Szwajcy z historykami ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

23.10.2021 – Muzeum multimedialne ks. Jerzego Popiełuszki zwiedziła grupa licząca 50 osób z Parafii św. Wawrzyńca w Dąbrowie k. Wielunia. Następną grupą tego dnia byli zwiedzający ze Stargardu Gdańskiego.

 

Listopad 2021

W każdy wtorek, czwartek i piątek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

05.11.2021 – Tego dnia muzeum multimedialne zwiedził Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Przemysław Przybylski wraz z Wiceprezesem Zarządu ds. inwestycji i innowacji firmy Lotos Panem Jarosławem Wróblem.

06.11.2021 – Cały obiekt Centrum zwiedziła grupa licząca 53 osoby z Tczewa.

09.11.2021 – Muzeum multimedialne, Regionalne oraz cały obiekt CEM zwiedziła grupa licząca 43 osoby z miejscowości Brzoza k. Bydgoszczy. W godzinach wieczornych w sali kinowo-teatralnej, Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia zorganizowała Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej. W trakcie trwania konkursu wystąpił gość specjalny Pani Man Szczepańska-Metkowska.

20.11.2021 – Tego dnia muzeum multimedialne zwiedziła grupa licząca 50 osób z Bydgoszczy.

27.11.2021 – Do muzeum przybyła grupa licząca 30 osób z miejscowości Józefów.

 

Grudzień 2021

W każdy wtorek, czwartek i piątek w Świetlicy przy Centrum miały miejsce zajęcia z Zumby dla kobiet.

14.12.2021 – Dyrektor Centrum ks. Sylwester Szwajca udał się na spotkanie z Prezes Fundacji na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół dr n. hum. Katarzyną Minczykowską-Targowską.

15.12.2021 – Tego dnia w Szkołach Podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego odbył się I etap – szkolny Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „Gen. bryg. prof. Elżbieta Zawacka na tle historii Polski w XX i XXI wieku”.

18.12.2021 – W sali kinowo-teatralnej odbyło się spotkanie organizacyjne szkółki piłkarskiej GKS Górsk. Tego dnia w godzinach wieczornych odbyła się Msza św. w kościele parafialnym, a następnie spotkanie świąteczne dla przyjaciół CEM.

18-19.12.2021 – W Centrum Edukacji Młodzieży nocowali harcerze z Bydgoszczy.

 

Możliwość komentowania 2021 została wyłączona