Uncategorized

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki

Przy trasie nr 80 z Bydgoszczy do Torunia, w miejscowości Górsk (10 km od Torunia), na brzegu lasu, w 2000 roku ustawiono monumentalny Pomnik-Krzyż. To tutaj 19 października 1984 roku funkcjonariusze SB porwali ks. Jerzego Popiełuszkę wracającego z posługi duszpasterskiej z parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Pobili go dotkliwie, wrzucili do bagażnika i odjechali w stronę Torunia. Skrępowane sznurami i obciążone kamieniami zwłoki wrzucili do Wisły na tamie we Włocławku, gdzie Jego ciało leżało do 30 października 1984 roku. W pobliżu tego wymownego pomnika w Górsku (około 2 km obok kościoła) znajduje się żywy pomnik zwany Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki. 17 października 2014 roku został otwarty kompleks muzealno-edukacyjny o nazwie Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z nowoczesnym Muzeum o ks. J. Popiełuszce.

W powstałym obiekcie, z początkiem 2015 roku, rozpoczęła swoją działalność także Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, która to współorganizuje występy artystyczne, przeglądy teatralne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz przygotowuje programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe, religijne i historyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców. Na chwilę obecną oferujemy parafiom, szkołom, pielgrzymom indywidualnym i grupowym całodniowe wycieczki-pielgrzymki do miejsca porwania ks. Jerzego i kompleksu
Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, w tym Muzeum Multimedialnego ks Jerzego Popiełuszki.

Wizyta w Muzeum i Centrum Edukacji jest bezpłatna lub za dobrowolną ofiarę. Na zwiedzanie Muzeum i Centrum należy zarezerwować ok. 120 minut.

Ciekawostka

Na słupie betonowym (beton strukturalny) przy głównym wejściu głównym w sposób niezrozumiały wyłonił się wygląd twarzy ludzkiej. Słup był wylewany z betonu i wygładzany przez murarzy. Po 2 miesiącach pojawiła się twarz, zauważona przez artystę Bogusława Ziółkowskiego. Młodzież i wolontariusze od razu stwierdzili, że twarz przypomina im św. Jana Pawła II. I stwierdzili, że św. Jan Paweł II chce pozostać wśród młodzieży w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Trudno zinterpretować to zjawisko, które pozostawiamy do własnych interpretacji pojawienia się go.
Jednak prosimy pokornie, nich św. Jan Paweł II czuwa nad Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku i wszystkimi do niego przybywającymi, św. Janie Pawle, módl się za nami!

Medaliony Wielkich Polaków

Polskie Termopile

Bitwa pod Zadwórzem zwana Polskimi Termopilami. Podczas wojny polsko – bolszewickiej, 17 sierpnia 1920 roku, batalion młodych polskich ochotników liczący 330 osób pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego, należący do zgrupowania rotmistrza Romana Abrahama, ustępując pod naporem konnicy Siemiona Budionnego natknął się pod Zadwórzem na bolszewicki oddział 6. Dywizji Kawalerii.Polacy zdobyli po ciężkich walkach umocnione pobliskie wzgórze i śmiałą szarżą na bagnety zmusili baterię nieprzyjacielskiej artylerii do przerwania ostrzału i do wycofania się za wieś. Mimo ostrzeliwania przez artylerię i broń maszynową śmiertelny bój trwał jedenaście godzin.
W tym czasie obrońcy odparli sześć szarż konnych. Batalion uległ dopiero po przybyciu nowych sił kawalerii bolszewickiej i po wyczerpaniu amunicji. Zdziesiątkowani, pozbawieni amunicji, walczyli do końca na kolby i bagnety.W nierównej walce poległo 318 polskich żołnierzy. Dowódca, kpt. Zajączkowski, popełnił samobójstwo, wraz z resztą ocalałych oficerów.Opór ochotników pod Zadwórzem umożliwił innym oddziałom polskim wycofanie się i zajęcie pozycji obronnych pod Lwowem. Mała stacja kolejowa Zadwórze stała się symbolem bohaterskiej walki młodzieży lwowskiej.

Panorama Torunia i Anioł Miłości

Miejsce uprowadzenia ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku

W Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku można się poczuć tak jak w miejscu gdzie został uprowadzony ksiądz Jerzy. Na ścianie widnieje pomnik – krzyż, który znajduje się przy trasie DK 80.
Krótko po śmierci ks. Jerzego ludzie zaczęli stawiać krzyże w miejscu skąd został porwany. Pod krzyżem umieściliśmy słowa św. Jana Pawła II „A żeby z tej śmierci wyrosło dobro tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie”. Słowa te Ojciec Święty wypowiedział 25 listopada 1984 roku w Watykanie.

bł. ks. Bronisław Markiewicz

Anioł Stróż Polski

bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Amfiteatr

Dyrektorzy:
ks. Paweł Nowogórski 2015 – 2019
ks. Józef Ślusarczyk 2019 – 2020
ks. Sylwester Szwajca 2020 – 2023
ks. Maksymilian Wójtowicz 2023 – obecnie

Możliwość komentowania Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki została wyłączona