Uncategorized

100. rocznica urodzin Marianny Popiełuszko

Inicjatorem obchodów był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki poprzez Urząd Marszałkowski przy udziale Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża w Górsku.

Dnia 7 listopada 2020 o godzinie 18:00 w Kościele Parafialnym w Górsku odbyła się Msza św. z okazji 100. rocznicy urodzin Marianny Popiełuszko. Mszę Sprawowali Proboszcz ks. Stanisław Kuś i Dyrektor ks. Sylwester Szwajca modląc się w intencji Ojczyzny i naszych rodzin aby uczcić pamięć matki bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 100 rocznicę jej urodzin. Nasze świętowanie ubogacili artyści Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy: Kwartet Paderewskiego i soliści: Katarzyna Jaracz – sopran, Krzysztof Zimny – tenor, Mirosław Kulczyński – obój, Rafał Tworek – organy oraz konferansjer Maciej Puto.

Tę podniosłą uroczystość zwieńczył swoim podziękowaniem dyrektor CEM w Górsku w takich słowach:

Pokolenia Polaków, którzy odchodzą spośród nas pozostawiają nam piękny wzór miłości do Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka i całego dziedzictwa, któremu na Imię Polska. Do wierności i pielęgnowania naszej narodowej tożsamości zachęcał nas św. Jan Paweł II w pięknych słowach: „Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 'Polska’, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym (…) abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy” Pani Marianna Popiełuszko jest honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego, jest też patronką Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, które prowadzone przez księży ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła jest żywym pomnikiem wielkich bohaterów, jak Pani Marianna. Ona jest dla nas tym skarbem, który mocno emanuje dobrem na innych. Urzekająca w prostocie, wielka w dobroci, w codzienności prostolinijna i szczera, w swym życiu zawsze gotowa do ofiary dla Boga Ojczyzny i drugiego człowieka. Najpiękniejszym owocem jej życia i miłości jest syn męczennik bł. ks. Jerzy. Dziękujemy Pani Mariannie Popiełuszko za jej matczyne kochające serce. Dzisiejsza uroczystość 100 rocznicy jej urodzin, jest wyrazem wdzięczności i szacunku dla jej szlachetnej i pokornej gotowości przyjęcia każdej woli Boga. Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli dużo serca i pracy w przygotowanie dzisiejszego świętowania.  Obecnemu z nami Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu i wszystkim pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za kultywowanie pamięci i ukazywanie ludzi, którzy wnoszą nieoceniony wkład  budowanie naszej tożsamości narodowej. Na ręce Pana Przemysława Przybylskiego Radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękujemy wszystkim którzy włączyli się w ubogacenie naszej uroczystości. Diakonowi prof. dr hab. Waldemarowi Rozynkowskiemu  za refleksję nad Bożym Słowem i ukazanie bogactwa osobowości bohaterki dzisiejszej uroczystości, służbie liturgicznej ołtarza, harcerzom na ręce druha Jurka Rębacza oraz artystom, dzięki którym nasza uroczystość miała charakter niezwykle podniosły. Gościliśmy Kwartet Paderewskiego i solistów. Dziękujemy Telewizji TVP Bydgoszcz i firmie ATT Audiotechnika z Torunia za przekaz medialny naszej uroczystości. Dziękujemy wszystkim, którzy łączyli się z nami w modlitwie przez łącza internetowe. Boże błogosławieństwo niech nas wszystkich umacnia w ciągłym zmaganiu się z trudnymi doświadczeniami życia, byśmy szanowali wartości chrześcijańskie, nasze narodowe tradycje i kulturę i byśmy potrafili zaszczepić młode pokolenia miłością do tego dobra z którego wyrastamy i które jest gwarancją naszego przetrwania i rozwoju. Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko niech nas wspiera byśmy w codzienności życia zawsze potrafili urzeczywistniać zwycięstwo dobra nad złem.

ks. Sylwester Szwajca
Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku

Na zakończenie główny celebrans udzielił wszystkim błogosławieństwa i w intencji Ojczyzny został odśpiewany hymn „Boże coś Polskę”.

Możliwość komentowania 100. rocznica urodzin Marianny Popiełuszko została wyłączona