Uncategorized

Literatura

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCEJ  LITERATURY 

NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM  I WOJEWÓDZKIM

Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej z historii, wos, geografii i języka polskiego w kl. VI – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dodatkowo na:

ETAP I

Literatura obowiązkowa:

Krzysztof Osiński, Marian Rejewski 1905-1980, Warszawa 2015

Wojciech Polak, Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL, Bydgoszcz 2005 (tekst opublikowany w: Działania władz bezpieczeństwa PRL wobec Mariana Rejewskiego. Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz 2005, s.75-88)

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 133, Warszawa 2012

ETAP II

Literatura z I etapu oraz:

Marian Rejewski, Jak matematycy polscy rozszyfrowali Enigmę, w: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II Wiadomości matematyczne XXIII (1980), Olsztyn 1980

Jerzy Lelewic, Kalendarium z życia i działalności Mariana Rejewskiego na tle wydarzeń związanych z historią maszyny szyfrującej Enigma, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2018

ETAP III

Literatura z I i II etapu oraz:

Marian Rejewski, Autobiografia, Bydgoszcz 1948

Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930 – 1945, maszynopis, Bydgoszcz 1967

 Literatura uzupełniająca:

– Marian Rejewski, Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz 2005

– Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945, Poznań 2013

– Ćwięk Henryk,  Przeciw Abwehrze,  Warszawa 2001

– Gaj Krzysztof, Szyfr Enigmy: metody złamania, Warszawa 1989

– Garliński Józef, Enigma. Tajemnica drugiej wojny światowej, Lublin 1999

– Grajek Marek, Enigma: bliżej prawdy,. Poznań 2007

Jakóbczyk Stanisław, Stokłosa Janusz,  Złamanie szyfru Enigma. Poznański pomnik polskich kryptologów,  Poznań  2007

– Kozaczuk Władysław, W kręgu Enigmy, Warszawa 1986

Możliwość komentowania Literatura została wyłączona