O Nas

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY

 

 • Propagowanie idei ks. Jerzego Popiełuszki oraz przesłania jego pracy duszpasterskiej,
 • Działalność edukacyjna wspierająca rozwój intelektualny i duchowy dzieci i młodzieży,
 • Wykorzystywanie działalności Centrum Edukacji Młodzieży do promowania Regionu,
 • Aktywizacja lokalnej społeczności i rozwój  inicjatyw w ramach Gminy, Starostwa i Województwa.

 

PROPAGOWANIE IDEI KS. J. POPIEŁUSZKI ORAZ PRZESŁANIA JEGO

PRACY DUSZPASTERSKIEJ

 

 • Przeprowadzanie odwiedzających Muzeum przygotowaną ścieżką historyczną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki,
 • Udostępnianie materiałów dokumentalnych w postaci seansów filmowych w sali kinowej Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku,
 • Publikowanie materiałów własnych oraz udostępnionych dla CEM opracowań naukowych na temat życia i dokonań ks. Jerzego Popiełuszki,
 • Spotkania młodzieży z osobami związanymi z ks. Jerzym Popiełuszko, w formie paneli dyskusyjnych

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ

INTELEKTUALNY DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 • Organizowanie żywych lekcji historii najnowszej,przy wykorzystaniu odwiedzin w Muzeum oraz prezentacji materiałów filmowych w sali kinowej,
 • Organizacja zajęć ruchowo – teatralnych (tanecznych i aktorskich),przy wykorzystaniu sal szkoleniowych oraz sali kinowo – teatralnej,
 • Realizacja warsztatów garncarskich w ramach spotkań z młodzieżą przy organizowanym Muzeum Regionalnym (dawny budynek pastorówki),
 • Przeprowadzanie konkursów historycznych dla dzieci i młodzieży,
 • w tym kolejnych edycji Konkursu o Wielkich Polakach,