Wydawnictwo

WYDAWNICTWO MICHALINEUM
 

Wydawnictwo wydaje kilkadziesiąt tytułów własnych rocznie, dysponując w sprzedaży około sześciuset pozycjami. Co roku michalicką drukarnię opuszcza około 300 ton kalendarzy i książek o tematyce religijnej. Od kilkunastu lat, dzięki współpracy z rzymskim fotografikiem Grzegorzem Gałązką, wydało około 80-ciu kolorowych albumów o Ojcu Świętym Janie Pawle II i obecnym - Benedykcie XVI - nie tylko po polsku, lecz także po włosku, angielsku, francusku, rosyjsku czy w języku słowackim.

Współpracuje z wydawnictwami zagranicznymi: Libreria Editrice Vaticana (Watykan), Editions du Signe (Francja), Veritas Fundation Publication Centre (Londyn-Anglia), Pattloch (Niemcy), Inside the Vatican (USA) - którego współzałożycielem jest fotografik Grzegorz Gałązka, Edizioni Paoline (Mediolan-Włochy), Fundacja Jana Pawła II w Rzymie, Wydawnictwo św. Wojciecha w Trnavie (Słowacja).

W Polsce drukujemy dla Papieskich Dzieł Misyjnych Konferencji Episkopatu Polski oraz m.in. dla: OO. Paulinów, OO. Kapucynów, OO. Franciszkanów, SS. Rodziny Maryi, SS. Najświętszego Imienia Jezus, SS. Opatrzności Bożej, SS. Szarytek, Wydawnictwa CORSAM i niektórych polskich diecezji, a także dla Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

Jest zakładem wydawniczym posiadającym własną drukarnię, która dysponuje:

 • jedną maszyną czterokolorową Roland 304,
 • jedną maszyną dwukolorową Miller 70,
 • dwoma maszynami dwukolorowymi Adast Dominant 725,
 • dwoma trójnożami Perfecta SDY-1,
 • dwoma gilotynami Schneider Senator,
 • trzema maszynami falcującymi marki Stahl,
 • dwoma oklejarkami Sulby,
 • maszyną do naświetlania blach drukarskich Parker Grafics LTD,
 • niciarką,
 • bigówką,
 • dwoma maszynami pakującymi,
 • trzema zszywarkami drutem,
 • foliarką,
 • dziewięcioma stanowiskami komputerowymi,
 • dziesięcioma samochodami do kolportażu, funkcjonowania drukarni i pracy redaktorskiej

 

we współpracy z..