Informacje o Fundacji CEM

z początkiem 2013 roku, rozpoczęła swoją działalność także Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku, która to współorganizuje występy artystyczne, przeglądy teatralne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz przygotowuje programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe, religijne i historyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Od roku 2016 Fundacja otrzymała status OPP

we współpracy z..