Załączniki do KOWP na rok 2016/2017

Wykaz załączników:

Regulamin: free black hookup reviews

forex live PDF: Pobierz

Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 3 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 4 Protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 4 a do załącznika nr 4 Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym:

XLS: Pobierz

Załącznik nr 5 Protokół posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 5 a do załącznika nr 5 Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym:

XLS: Pobierz

Załącznik nr 6 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 6a do załącznika nr 6 Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim:

XLS: Pobierz

Załącznik nr 7 Lista laureatów Wojewódzkiego konkursu:

XLS: Pobierz

Załącznik nr 8 Lista finalistów Wojewódzkiego konkursu:

XLS: Pobierz

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z przebiegu konkursu:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 11 Wzór zaświadczenia finalisty konkursu:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 12 Wzór zaświadczenia laureata konkursu:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 13 Procedura wglądu do prac konkursowych:

PDF: Pobierz

Załącznik nr 14 Wzór pisma - Wgląd do pracy konkursowej:

PDF: Pobierz

Baner konkursu o Wielkich Polakach:

JPG: Pobierz

Plakat konkursu o WIelkich Polakach:

JPG: Pobierz

Logo CEM:

JPG: Pobierz
Poziome: Pobierz

Logo Olimpiady:

JPG: Pobierz
PNG: Pobierz

 

 

 

we współpracy z..