Nasi Partnerzy

  Zgormadzenie Świetego Michała Archanioła, Congregatio Sancti Michaelis Archangeli 

 Urząd Marszałkowski

Gmina Zławieś Wielka

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu

 

we współpracy z..