Załączniki

Załącznik nr.1:

Karta zgłoszenia grupy teatralnej 2017:

DOC: Pobierz

Załącznik nr.2:

Karta zgłoszenia uczestników na warsztaty 2017:

DOC: Pobierz

Załącznik nr.3:

Regulamin ogólny teatralii 2017:

PDF: Pobierz

Załącznik nr.4

Regulamin warsztatów 2017:

PDF: Pobierz

we współpracy z..